Najpogostejše vprašanje pri izdelavi spletnih strani je, koliko le-ta stane. Drugo najpogostejše vprašanje pa je, kako dolgo traja, da dobim svojo novo spletno stran. Enotnega odgovora za nobeno od vprašanj ni, saj na »kako dolgo« vpliva veliko dejavnikov. Še več – čas izdelave spletne strani ni odvisen le od izvajalca, temveč tudi od vloge in angažiranosti naročnika.

Na agenciji Revolver velikokrat poudarimo, da naše naročnike obravnavamo kot partnerje. To je še posebej izrazito v primeru izdelave spletne strani. Najboljše spletne strani so tiste, ki so bile izdelane v sodelovanju z naročnikom in ne le za naročnika. Za spletno stran, ki bo ustrezala vašim željam in boste z njo resnično zadovoljni, boste čakali nekaj tednov.

Čas izdelave spletne strani je od dveh tednov dalje - Revolver
Čas izdelave spletne strani je od dveh tednov dalje.

Spletne strani se med seboj razlikujejo po zahtevnosti izvedbe in njihovem obsegu, zato se časi izdelave lahko med seboj zelo razlikujejo. Na enostavnejšo spletno stran boste namreč čakali od dveh tednov dalje, za bolj kompleksne spletne rešitve po meri pa boste morali počakati še malce dlje.

Kako dolgo boste čakali na kompleksno spletno stran po meri pa v nadaljevanju.

Kdaj prične teči čas izdelave spletne strani?

Preprost odgovor je – ko začnemo s projektom. Začetek projekta pa si lahko razlagamo na različne načine. Začetek projekta je lahko podpis pogodbe o sodelovanju, dejanski začetek dela ali trenutek, ko so izvajalcu dostavljena vsa potrebna gradiva. Na začetek dela pa ne vpliva zgolj dosedanja praksa izvajalca, temveč tudi njegova zasedenost.

Spletne agencije in razvijalci spletnih strani smo ponavadi zasedeni po več tednov ali celo mesecev vnaprej. Zato je zelo pomembno, da čimbolj podrobno opišete, kaj želite in do kdaj. V tem primeru vam bo izvajalec lahko podal zelo točen odgovor, kdaj je mogoče začeti z delom in koliko časa bo trajalo. Nato pa se odločite ali vam to ustreza ali ne. Ne pozabite – tudi ustvarjalci spletnih strani smo zgolj ljudje. Čeprav si želimo uresničiti čim več želja naročnikov, moramo včasih zaradi časovnih in povsem fizičnih omejitev kakšen projekt tudi zavrniti. Na agenciji Revolver si prizadevamo zagotavljati kvalitetno in celovito storitev izdelave spletne strani, zato ste lahko prepričani, da boste že od samega začetka dela zagotovo v dobrih rokah.

Čas izdelave spletne strani se hitro izteka - Revolver blog
Čas izdelave spletne strani hitro teče.

Začetek dela pa je odvisen od dogovora med izvajalcem in naročnikom. Praksa se razlikuje od ponudnika do ponudnika, zato ničesar ne predpostavljajte, temveč rajši vprašajte. Na agenciji Revolver pred začetkom dela sestavimo časovnico projekta, iz katere je razvidno, kdaj pričnemo in končamo z delom v posamezni fazi projekta. Tako imajo naši naročniki dobro predstavo o poteku izdelave spletne strani in jasno sliko, kdaj lahko pričakujejo prve vpoglede in nato tudi končni izdelek.

Kdaj lahko vidim, kaj je nastalo?

Vsak projekt sledi skrbno načrtovani časovnici, ki upošteva najbolj optimalno razporeditev časa in resursov za dosego najbolj kvalitetnega možnega izdelka v danem časovnem okviru. Pri pripravi časovnice izvajalec upošteva svoj način dela. Verjemite, vsakdo si organizira delo po svoje, kar vam kot naročniku lahko povzroči nekaj negotovosti. Ljudje smo po naravi zvedavi in povsem običajno je, da nas zanima, kako napreduje projekt. Sprotni delni vpogledi v potek dela so po eni strani dobrodošli, po drugi strani pa največji zaviralec napredka na projektu.

Agencija Revolver - Izdelava spletnih strani: UPD Pozejdon
Žičnati model (spredaj) in grafična zasnova (zadaj) dajeta vpogled v končni videz spletne strani.

Kot naročnik, lahko zagotovo pričakujete vpogled v žičnati model, grafično zasnovo in samo izvedbo spletne strani (pred njeno objavo). Izdelovalci spletnih strani vam te izdelke predložimo takrat, kadar so v svoji končni obliki. Zavedamo se, da si vsakdo želi videti že delovno verzijo izdelka, ampak tu prosimo za potrpežljivost. Nedokončani izdelki so praviloma pomanjkljivi in zaradi svoje nejasnosti odpirajo goro vprašanj, ki jih v svoji končni različici sicer ne bi. S tem pa se podaljšuje čas izdelave spletne strani. Zato zaupajte v delo izvajalca in v sklenjene dogovore: iz časovnice izdelave spletne strani bo vedno razvidno, kdaj lahko pričakujete prve vpoglede v dele končnega izdelka.

Časovnica projekta

Časovnica projekta vključuje več faz izdelave spletne strani, ki se pogosto med seboj prepletajo in tečejo sočasno. Nekatere faze so po naravi takšne, da ne morejo teči sočasno z drugimi, temveč morajo slediti določenemu zaporedju. To so faze, na katerih temelji celoten projekt in zelo močno vplivajo na potek nadaljnega dela. V teh fazah je ključno to, da naročnik in izvajalec spoštujeta dogovorjene roke. Zamude v ključnih fazah imajo učinek snežne kepe na preostanek projekta – čas izdelave se prične eksponentno podaljševati, saj se zamude v nadaljnih fazah pričnejo kopičiti in zavirati potek dela.

Čas izdelave spletne strani vključuje čas, ki je potreben za izvedbo 6 glavnih faz. Te faze so pripravljalna faza, faza načrtovanja, faza oblikovanja, faza priprave vsebine, faza razvoja ter faza testiranja, pregleda ter objave spletne strani. Vsaka izmed faz vključuje več manjših aktivnosti in nalog, ki so kot koščki sestavljanke, ki skupaj tvorijo celotno sliko. Najpomembnejše faze so pripravljalna faza, faza načrtovanja in faza priprave vsebine.

Čas izdelave spletnih strani je odvisen od posameznih faz projekta - Revolver blog
Čas izdelave spletnih strani je odvisen od posameznih faz projekta.

Najpomembnejše faze izdelave spletne strani

V pripravljalni fazi pripravimo vse potrebno za začetek dela. V tej fazi je največ časa namenjenega preučevanju naročnikovih želja in raziskovanju, kako jih doseči. Dobra priprava na začetek projekta pomeni, da že v prvi fazi zberemo dovolj informacij o naročniku, njegovih željah in potrebah, trendih z naročnikovega področja in možnostih izvedbe. Tako si najbolj celovito predstavljamo obseg projekta.

V fazi načrtovanja pričnemo z načrtovanjem spletišča in uporabniške izkušnje. V tej fazi oblikujemo drevesno strukturo spletne strani, na podlagi katere pripravimo žičnati model spletišča. Žičnati model je grafični osnutek – skica, ki nakazuje predvidene elemente spletne strani, hierarhični odnos med njimi in njihovo umestitev na delih spletišča. S pomočjo žičnatega modela na abstrakten način prikažemo strukturo spletne strani in uporabniško izkušnjo na njej. Ta faza je pomembna zato, ker je žičnati model osnova grafične zasnove in vsega nadaljnjega spletnega razvoja.

V fazi pripravi vsebine pa se izvaja ravno to – priprava vsebine. Vaša nova spletna stran je lahko še tako sodobna, lepa in funkcionalna, a brez dobre vsebine je nihče ne bo želel obiskati. Priprava vsebine je ključnega pomena in tu je večina odgovornosti na naročniku. Izdelovalci spletnih strani praviloma ne pripravljamo vsebine v obliki besedil. Lahko pomagamo pri iskanju in pripravi ustreznih fotografij in grafik ter končni optimizaciji vsebine. Priprava vsebine je pomembna za točno predstavo o končnem obsegu spletišča. Zato je najbolj učinkovito, da je le-ta čimprej pripravljena v svoji končni obliki s čim manj kasnejšimi popravki. Ne boste verjeli, kakšno razliko v končnem izgledu spletne strani lahko povzročita naknadno dodana (ali odstranjena) dva stavka besedila!

Kdaj bo spletna stran objavljena?

Ko bodo vse faze dokončane. Šalo na stran – spletna stran je objavljena takrat, ko naročnik potrdi njen končni videz. Pred končno objavo spletne strani, je spletna stran podvržena testiranju, odpravljanju napak in vpeljevanju manjših popravkov. Ta faza predvidoma traja vsaj 1 teden, lahko pa tudi dlje. Glede na časovnico projekta si je smotrno vzeti čas za testiranje, kajti od kvalitete testiranja bo odvisno, kako brezhibna bo vaša spletna stran. Ko je testiranje opravljeno in so vsi popravki izvedeni, pa je vaša nova spletna stran končno dostopna vsem spletnim obiskovalcem.

In…kako dolgo traja vse skupaj? Na bolj zahtevno, kompleksno spletno stran po meri boste čakali približno 8 tednov ali več. Ne pozabite, da je čas izdelave odvisen od zahtevnosti in obsega vaših želja ter dosegljivosti izbranega izdelovalca spletih strani. Čas izdelave spletne strani se največkrat podaljša zaradi pomanjkanja vsebine. Zavedamo se, da je ustvarjanje dobre vsebine zahtevno delo – ravno zato, mu morate nameniti dovolj časa in začeti s pripravo čimprej. S tem zagotovite, da bo vaša nova spletna stran na voljo v predvidenem času.