Objavljeno: 20 februarja, 2020

CGP ali celostna grafična podoba je grafična predstavitev identitete podjetja. Ta grafična predstavitev je ključnega pomena za prepoznavnost vašega podjetja. Posamezni elementi vašega CGP so največkrat prvi stik med vami in vašimi potencialnimi kupci in strankami. S pomočjo CGP naredite prvi vtis in kot pri vsaki stvari – prvi vtis je pomemben. CGP vam pomaga narediti dober prvi vtis, vendar pa to ni njegova edina funkcija. Zakaj je CGP nujen za vsako podjetje in kako ga izboljšati pa v nadaljevanju.

Kaj je celostna grafična podoba (CGP)?

Celostna grafična podoba je skupek grafičnih elementov, ki tvorijo vizualno identiteto podjetja. Širše celostna grafična podoba obsega tudi druge ne-grafične elemente, ki vplivajo na podobo podjetja navzven. Glede na širše pojmovanje lahko med elemente CGP štejemo tudi strukture in odnose med zaposlenimi v podjetju, kulturo na delovnem mestu, vrednote ter cilje podjetja in še bi lahko naštevali. Čeprav vsi navedeni elementi vplivajo na zunanjo podobo podjetja, se bomo tokrat osredotočili predvsem na grafične elemente CGP. Mednje primarno sodijo logotip, žig, vizitka, kuverta in dopisni papir.

Elementi CGP

Celostna grafična podoba zajema vse tiste vizualije, grafične opredelitve in oblikovne smernice, ki opisujejo in določajo podobo podjetja. Hierarhično najvišji dokument so tiste oblikovne smernice, ki jih poznamo tudi pod imenom priročnik celostne grafične podobe. To je dokument, v katerem so opredeljeni osnovni elementi grafične podobe ter kako se uporabljajo. Takšne oblikovne smernice določajo tipografijo in njene lastnosti za uporabo v različnih dokumentih, slogan podjetja ali znamke, barvno shemo podjetja, odnose med posameznimi elementi CGP itd.

Oblikovalske smernice so usmeritve, ki jim morajo slediti vsi elementi CGP. Preostali elementi osnovnega CGP so ime, simbol, logotip, tipografija, barve, slogan ter dodatni grafični elementi.

Kaj je dober CGP?

Vsaka celostna grafična podoba je podvržena subjektivni presoji ali je dobra ali ne. Na agenciji Revolver presojamo ustreznost in primernost grafičnih podob na podlagi tega ali učinkovito predstavljajo podjetje in njihovo sporočilo, obenem pa upoštevajo vse osnovne oblikovne standarde.

CGP naj izraža vašo identiteto
CGP naj izraža vašo identiteto

Zakaj je CGP pomemben za vaše podjetje?

Celostna grafična podoba je orodje, s katerim se predstavite svojim potencialnim kupcem in partnerjem. CGP vpliva na to, kakšno mnenje si ustvarijo o vas in ali vam bodo zaupali. CGP pa ne vpliva le na vaš videz, temveč tudi na identiteto vaše blagovne oz. tržne znamke. Čeprav celostna grafična podoba močno vpliva na identiteto vaše blagovne znamke, pa njeno izgradnjo določajo še številni drugi elementi in dejavniki.

Celostna grafična podoba nosi velik pomen za identiteto vašega podjetja in vaše blagovne znamke, zato je ne smete zanemariti. CGP mora pozitivno vplivati na percepcijo vaših potencialnih kupcev in partnerjev, da bodo na sodelovanje z vami gledali kot na nekaj dobrega in koristnega. Tak vpliv pa dosežete z grafično podobo, ki vizualno pritegne, jasno sporoči, kdo ste, kaj počnete in zakaj to počnete, ter nenazadnje vzbuja občutek zaupanja, zanesljivosti in kredibilnosti. Vsi elementi CGP – od logotipa, barv, tipografije in drugih elementov – oblikujejo podobo vašega podjetja v očeh potencialnih kupcev in partnerjev.

Prodaja in odnosi s kupci

Pozitivna podoba vašega podjetja in blagovne znamke pa je posredno povezana tudi z vašo uspešnostjo na trgu. Ali bolj konkretno: pozitivno vpliva na vašo prodajo. Kupci, ki vam zaupajo, se bodo hitreje odločili za nakup vaših izdelkov ali storitev. Njihovo zadovoljstvo z vami pa povzroči, da čutijo pripadnost do vašega podjetja in vaše znamke. S tem se vzpostavi bolj osebna povezava med vami in njimi, kar vam olajša ohranjanje odnosov s kupci in partnerji. Dobri odnosi pa odpirajo nove možnosti za bodočo prodajo ali sodelovanje.

Prepoznavnost

Konsistentna in brezčasno oblikovana grafična podoba je ključnega pomena za prepoznavnost vašega podjetja. Bolj kot je vaš CGP usklajen in ne doživlja velikih sprememb, lažje si ga bodo kupci in partnerji zapomnili. S tem pa tudi vas. Postali boste prepoznavni. Takojšna prepoznavnost je jasen pokazatelj uspeha in kupcem vliva večje zaupanje v vas. Ne samo, da poznajo vaše izdelke in storitve, temveč poznajo tudi vaše podjetje po vaših izkušnjah, ugledu in vidni prisotnosti na različnih medijih.

CGP naj izraža jasno in usklajeno sporočilo.
CGP naj izraža jasno in usklajeno sporočilo.

Usklajen in konsistenten CGP je ključnega pomena ne samo za oblikovanje identitete blagovne znamke, temveč tudi za izboljšanje odnosov s kupci in partnerji. S pomočjo svoje celostne grafične podobe te odnose gradite na družbenih omrežjih, skozi oglasna sporočila v različnih medijih, z neposrednim trženjem in z vsemi ostalimi oblikami komunikacije. Čeprav potencialnim kupcem in partnerjem na različnih mestih in različnih medijih – spletnih medijih in ne spletnih medijih oz.tradicionalnih – sporočate različna sporočila, morajo biti ta sporočila usklajena. V vseh materialih, od tiska do spleta, od panojev do televizijskih oglasov – povsod naj se pojavlja vaša usklajena podoba. Kajti ta podoba privablja potencialne stranke in kupce z istim, jasnim sporočilom.

Konsistenten CGP generira prihranke

“Ne potrebujem CGP, potrebujem samo logotip!” To je stavek, s katerim boste dolgoročno lahko izgubili veliko denarja. CGP vam omogoča, da se vsi elementi vaše identitete povsod pojavljajo enako. Zaradi te konsistentnosti se krepi vaša zunanja podoba in postajate vse bolj prepoznavni. Strinjamo se, da je od vseh elementov CGP najbolj prepoznaven in največkrat uporabljen ravno logotip. Ampak sam logotip brez ustreznih oblikovalskih smernic lahko marsikomu povzroči kar nekaj preglavic. Zato je izdelava CGP je vložek v prihodnost, saj ste z dodelano celostno grafično podobo pripravljeni na vse. Naj razložimo na praktičnem primeru.

Celostna grafična podoba vključuje smernice, s katerimi so opredeljene lastnosti elementov (da, tudi logotipa) in odnosi med njimi. Dva ključna elementa, ki ju oblikovne smernice opredeljujejo sta tipografija (njena barva, postavitev in velikost) ter barve. Določene barve in pisave na papirju izgledajo drugače kot pa na zaslonu – in s to težavo se največkrat srečujejo tiskarji.

Predstavljajte si, da želite natisniti 100 majic. Tiskarju predate logotip in počakate na svoje majice. Nato pa ugotovite, da je pisava v logotipu premajhna. Da modra barva ni ravno takšna kot bi morala biti. Da sta grafični in tipografski del logotipa v napačnem razmerju velikosti. Vsemu temu se lahko izognete z izdelanim CGP, ki opredeljuje in določa način uporabe prav vsakega elementa vaše grafične podobe. In prihranek?

S CGP določite “pravila igre”, ko pride do vaše grafične podobe. S temi pravili se izognete neštetim popravkom, poskusnim tiskom, napačnih naklad, neustreznih odtenkov in razmazanega besedila – ne glede na to, na kaj tiskate in pri katerem tiskarju.

Osvežite svoj CGP

Čas je, da osvežite svojo celostno grafično podobo – CGP. Sodobna, a vendar brezčasna celostna grafična vam pomaga izboljšati prepoznavnost podjetja. Bolj kot ste prepoznavni, bolj se boste razlikovali od konkurence – kar je želja vsakega podjetja, ki nastopa na trgu. S tem, ko povečujete svojo prepoznavnost, pa hkrati opominjate vse potencialne kupce in partnerje, da ste prisotni na trgu. Z večjo prisotnostjo na trgu pa lažje ustvarite boljši prvi vtis ter si dvignete svoj ugled. Z dobrim ugledom pa vam bodo potencialne stranke in partnerji bolj zaupali in posledično čutili pripadnost vašemu podjetju in vaši blagovni znamki.

Na agenciji Revolver vam pomagamo narediti dober prvi vtis in se predstaviti v najboljši možni luči. Za vas oblikujemo celostno grafično podobo, operativne tiskovine, oglasna sporočila, vse, kar potrebujete za nastop na družbenih omrežjih in še več.

Pišite nam in nam zaupajte vaše želje. Če niste prepričani ali bi najeli agencijo Revolver za oblikovanje vaše nove podobe, pa je tukaj nekaj razlogov, zakaj je to dobra odločitev.