Družbena omrežja so nepogrešljivo orodje vsakega sodobnega podjetnika. Ste se kdaj vprašali, kdo so vaši sledilci na družbenih omrežjih? Sledilci na družbenih omrežjih so namreč lahko naši partnerji, stranke in kar je najpomembnejše – tudi naše potencialne stranke, ki jih še nismo prepričali v nakup. Tako kot se ljudje razlikujemo med seboj, se med seboj razlikujejo tudi družbena omrežja in pravila igre na njih. Poenostavljeno lahko rečemo, da so vaši sledilci prisotni na vseh družbenih omrežjih. Za največji učinek pa se je potrebno vprašati – kateri sledilci, na katerih družbenih omrežjih in kako pogosto.

Prisotnost na vseh družbenih omrežjih ni potrebna

Zmotna je predstava, da morate biti prisotni na prav vseh družbenih omrežjih. Drži, da si s prisotnostjo na večih družbenih omrežjih povečate možnosti za naslavljanje večjega kroga potencialnih kupcev, ampak to ni vedno najbolj časovno in stroškovno učinkovito. Vsako družbeno omrežje ima svoje zakonitosti, nekakšna pravila igre, ki jih je potrebno spoštovati, če želimo biti uspešni pri svojem udejstvovanju. Upravljanje z družbenimi omrežji lahko kmalu postane zelo obsežno in zahtevno opravilo, če se ga ne lotimo na strukturiran način.

Če pomislimo, da imamo 7 različnih družbenih omrežji (op. med katere nismo šteli platform YouTube in Pinterest) s 7 različnimi seti pravil, je naš prvi izziv že časovno usklajevanje objav. Večina nas je takoj pomislila, da bi bilo najlažje vse objaviti naenkrat, mar ne? Na žalost ni vedno tako preprosto. Pri majhnem številu družbenih omrežjih (npr. 2) je mogoče in celo smiselno objavljati kar naenkrat. Pri večjem številu družbenih omrežij pa se moramo vprašati, kako bi se počutili, če bi naenkrat dobili 7 različnih obvestil za povsem enako vsebino. Občutek ponavljajoče vsebine pri sledilcih nemalokrat povzroči, da vam preprosto nehajo slediti in ne spremljajo vaših objav. Do tega pride iz zelo preprostega in vsakdanjega razloga: počutijo se, kot da se z objavo (op. nagovorom) niste dovolj potrudili pridobiti njihovo pozornost.

Sledilci na družbenih omrežjih - mobilne aplikacije
Družbena omrežja največ uporabljamo na pametnih telefonih.

Vloženi trud pri upravljanju z družbenimi omrežji je ključ do uspeha. Prisotnost na družbenih omrežjih ne pomeni rednega objavljanja vsebine, temveč pomeni tkanje, negovanje in ohranjanje dobrih odnosov z vašimi obstoječimi in potencialnimi sledilci, strankami in partnerji. Dobri odnosi na družbenih omrežjih so kot prijateljstva v resničnem življenju. Ohranjamo jih dokler obstaja zanimanje za to – dokler se ne pričnemo dolgočasiti zaradi ponavljajočih dejanj in pogovorov. Zanimanje pri sledilcih na družbenih omrežjih ohranite tako, da ste prisotni le na tistih omrežjih, kjer so vaši »prijatelji« in kjer lahko ohranjate zanimivost v odnosu z njimi. Še bolj posplošeno pa recimo tako: število vaših družbenih omrežij naj se ujema s številom različic istega sporočila. Če lahko isto sporočilo poveste na 3 različne načine, potem je čas, da ste prisotni tudi na 3 različnih družbenih omrežjih.

Tipični uporabniki in vaši potencialni kupci

Vsako družbeno omrežje ima poleg svojih lastnih zakonitosti in pravil tudi krog uporabnikov, ki ustrezajo specifičnim karakteristikam. Gre za t.i. »tipičnega uporabnika« določenega družbenega omrežja. To ne pomeni, da so vsi uporabniki med seboj enaki – pomeni le, da je večina uporabnikov takšnih. Persona tega tipičnega uporabnika pa je ključen pokazatelj, kako smiselno je udejstvovanje na določenem družbenem omrežju.

Sledilci na družbenih omrežjih se ne delijo zgolj na mlajše ali starejše uporabnike. Sledilce razlikujemo med seboj tudi na podlagi tega, kaj želijo doseči na določenem družbenem omrežju – biti informirani, se zabavati ali ostati v stiku z drugimi uporabniki. Še več – pomembno je tudi to, v kakšnem okolju živijo, kakšna je njihova stopnja izobrazbe in kakšen je njihov dohodek. Poznavanje demografije sledilcev na različnih družbenih omrežjih je pomembno za zagotavljanje čim višje aktivnosti in interakcije vaših idealnih sledilcev (in strank) z vašo vsebino. Obenem pa je pomembno tudi za odkrivanje novih idealnih strank.

Koliko časa uporabniki preživijo na družbenih omrežjih?

Priznajmo si – družbena omrežja uporabljamo predvsem takrat, kadar nam je dolgčas. Družbena omrežja z zanimivo vsebino uporabljamo večkrat dnevno. Enako velja za družbena omrežja z veliko vsebine, ki se hitro ustvarja in še pogosteje spreminja. Če temu dodamo še možnost interakcije s prijatelji, pa lahko kar naenkrat preživimo več časa na spletu. S tem pa imajo podjetja veliko večje možnosti, da nas nagovorijo.

Sledilci na družbenih omrežjih različno pogosto uporabljajo le-ta.
Statistika uporabe nekaterih družbenih omrežij.

Najbolj vsestranski družbeni omrežji: Facebook in Instagram

V Sloveniji sta najbolj priljubljeni družbeni omrežji Facebook in Instagram. Tudi velika večina podjetij je praviloma prisotna in najbolj aktivna ravno na teh dveh omrežjih. Facebook in Instagram veljata za najbolj vsestranski omrežji zato, ker ponujata mnogo načinov za interakcijo s sledilci, obenem pa sta med seboj tudi povezana, kar je z marketinškega vidika velika prednost.

Facebook

73 % uporabnikov Facebooka le-tega uporablja vsak dan, med uporabniki pa je več žensk. Uporaba Facebooka je najbolj razširjena v starostnih skupinah 18-29 let, 30-49 let ter 50-64 let. Glede na lokacijo bivanja, prihodek in izobrazbo uporabnikov med posameznimi demografskimi skupinami ni bistvenih odstopanj v uporabi Facebooka. Zelo posplošeno lahko to razumemo kot da smo prav vsi tipični uporabniki Facebooka. Razlikujemo se le v tem, kaj nas pravzaprav zanima in na kakšen tip vsebine se bomo bolj verjetno odzvali.

Facebook je vsestransko družbeno omrežje zato, ker ga je mogoče uporabljati kot komunikacijsko orodje, za zabavo ali pa za informiranje. Več načinov uporabe je povezano tudi z raznolikim naborom tipov vsebin, ki jih je mogoče deliti in ustvarjati na Facebooku. Samo za primer – Facebook je idealno družbeno omrežje za deljenje povezav do vsebin na vaši spletni strani. Uporabnika lahko neposredno odpeljete na želen del strani; da ga prepričate v obisk spletišča pa mu lahko v obliki spremnega besedila tudi obrazložite zakaj, bi si moral ogledati vašo povezavo. Instagram, Snapchat, Tik Tok tega namreč ne omogočajo.

Instagram

63 % uporabnikov Instagrama se vsak dan prijavi v aplikacijo in podobno kot pri Facebooku – med uporabniki prevladujejo ženske. V nasprotju s Facebookom, je Instagram družbeno omrežje, ki je bolj priljubljeno med mlajšo populacijo. Uporaba Instagrama je namreč najbolj razširjena v starostnih skupinah 13-17 let ter 18-29. Med uporabniki prevladujejo tisti, ki živijo v urbanih naseljih.

Instagram je družbeno omrežje, ki je znano po tem, da uporabniki na njem delijo utrinke v obliki fotografij. Fotografije lahko spremlja spremno besedilo, ki pa je praviloma zelo kratko. Uporabniki Instagrama konzumirajo vsebino v obliki fotografij – bodisi kot objave ali kot zgodbe (story).

Druga družbena omrežja

Twitter: Twitter je družbeno omrežje, za katerega je značilna visoka frekvenca kratkih objav. Twitter je najbolj uporabljen v namene obveščanja in hitrega prejemanja informacij. 17 % uporabnikov ga obišče enkrat dnevno, kar 25 % pa večkrat dnevno. Najbolj priljubljen je med med osebami starostne skupine 18-29 let, presenetljivo pa je  priljubljen tudi med mlajšimi v starostni skupini 13-17 let.

LinkedIn: LinkedIn je zelo specifično družbeno omrežje, ki je namenjeno mreženju v poslovni sferi. Ima zelo specifičen namen, zaradi česar ni tako pogosto uporabljen med splošno populacijo. 23 % uporabnikov obišče LinkedIn dnevno, le 9 % uporabnikov pa ga uporablja večkrat dnevno. Priljubljenost uporabe se med spoloma ne razlikuje, se pa razlikuje glede na stopnjo izobrazbe. LinkedIn je daleč najbolj priljubljen med osebami z višješolsko ali univerzitetno izobrazbo z višjim osebnim dohodkom ter v starostni skupini 30-49 let.

Snapchat in Tik Tok: Čeprav gre za različni družbeni omrežji, njuni uporabniki pripadajo podobni demografski skupini. Med uporabniki sta oba spola enako zastopana, ti uporabniki pa v veliki večini pripadajo mlajši populaciji – Snapchat in Tik Tok sta namreč najbolj priljubljena med uporabniki starostne skupine 13-17 let in nekoliko manj med uporabniki starostne skupine 18-29 let.

Torej – kje so vaši sledilci?

Enotnega odgovora ni, saj si vsako podjetje želi, da bi njihovi sledilci sovpadali z njihovimi idealnimi strankami. Pogosto slišimo, da je udejstvovanje na družbenih omrežjih nujno potrebno za uspešen posel, prevečkrat pa pozabimo, da nam prav vsako udejstvovanje ne prinese rezultatov, ki si jih želimo. Najboljše rezultate, ki bodo pozitivno vplivali na povečanje prodaje, boste dosegli na tistih družbenih omrežjih, kjer so tipični uporabniki po demografskih kriterijih najbolj podobni vašim idealnim strankam. Preostane vam le to, da dodobra spoznate svoje stranke in gradite odnose z njimi na družbenih omrežjih, ki jih oni najpogosteje uporabljajo.