Objavljeno: 25 avgusta, 2021

Ste pripravljeni na jesenske vavčerje za digitalni marketing?

Po zaprtju spomladanskega roka za vavčerje za izdelavo spletnih strani, spletnih trgovin in rezervacijskih sistemov smo končno dočakali ponovno odprtje vavčerjev. S pomočjo vavčerja lahko gospodarske družbe, samostojni podjetnik ali zadruge pridobite kar do 60 % sofinanciranje za izdelavo nove spletne strani ali spletne trgovine.

Kdo lahko koristi vavčerje?

Kot že prejšnje leto se za koriščenje vavčerja lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo: gospodarske družbe, s.p., zadruge, ob tem pa velja, da:

  1. Imajo sedež v RS (vpisan v PR), sedež v kohezijski regiji vzhodna oz. zahodna Slovenija,  pri čemer sedeža ni mogoče preseliti v drugo regijo od podpisa pogodbe do oddaje zahtevka,

2. Imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega (šteje tudi nosilec dejavnosti v s.p., zavarovalna osnova) oz. minimalno število zaposlenih navedeno v posameznem javnem pozivu,

3. Imajo poravnane obveznosti (davki, prispevki, oddani vsi obrazci; kar preverja FURS)

4. Opravljajo gospodarsko dejavnost, razen proizvodnje kmetijskih proizvodov in akvakulture.

Za vse subjekte, ki se prijavljajo na razpis, velja prepoved dvojnega financiranja.

Kaj se sofinancira?

S pomočjo vavčerjev pridobite sofinanciranje upravičenih nastalih in plačanih stroškov ustrezno izbranih zunanjih izvajalcev (storitev). Financiranje pridobite na podlagi oddanega zahtevka, h kateremu priložite potrebne priloge (dokazila, določena v pozivni dokumentaciji). Pri celotnem postopku in končni oddaji zahtevka vam pomagamo na Agenciji Revolver.

Pri sofinanciranju velja, da:

  • DDV ni upravičen strošek, prijavitelj ga krije iz lastnih sredstev,
  • na podlagi zahtevka se povrne do 60 % upravičenih stroškov,  min. 40 % upravičenih stroškov in DDV krije prijavitelj sam,
  • za vsak vavčer določen minimalni in maksimalni znesek povračila. Za novo spletno stran lahko tako prejmete do 1500 € sofinanciranja, za novo spletno trgovino do 2500 € financiranja, za rezervacijsko platformo do 2500 €.

Pri Agenciji Revolver lahko koristite vavčer za digitalni marketing in vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Če se sprašujete, kateri vavčer je pravi, naj pojasnimo na kratko: prek vavčerja za digitalni marketing pridobite sofinanciranje pri izdelavi nove spletne strani, spletne trgovine, mobilne aplikacije ali rezervacijske platforme, prek vavčerja za dvig digitalnih kompetenc pa pridobite sofinanciranje za udeležbo oz. izvedbo strokovnega usposabljanja.


Vavčer za izdelavo spletnih strani - 3 razlogi, zakaj se izplača - Revolver blog
Vavčer za izdelavo spletnih strani – 3 razlogi, zakaj se izplača – Revolver blog

Vavčer za digitalni marketing

Namen vavčerja za digitalni marketing je spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov MSP. Prek vavčerja za digitalni marketing je mogoče pridobiti sofinanciranje za:

  • nove spletne strani  (vklj. z mobilno prilagoditvijo) in testiranjem: od 500 do 1.500 €
  • nove mobilne aplikacije in testiranjem: od 500 do 2.000 €
  • novo lastno spletno trgovino: od 500 do 2.500 €
  • novo lastno rezervacijsko platformo: od 500 do 2.500 €

Sofinanciranje je mogoče pridobiti samo 1-krat za vsako aktivnost v celotnem obdobju; skupaj pa največ do 8.500 EUR. Ob koriščenju vavčerja mora prijavitelj poskrbeti, da za stroške, za katere želi pridobiti vavčer,  ni/ne bo prejel nepovratnih sredstev iz drugih javnih virov (npr. razpis SPIRIT Slovenija za razvoj elektronskega poslovanja na tujih trgih) – to je prepoved dvojnega financiranja.

Pri koriščenju vavčerja je pomembno tudi to, da končni izdelek (npr. spletna stran ali spletna trgovina) ni nastal pred oddajo vloge. Upravičeni stroški, za katere lahko prejmete sofinanciranje, so upravičeni stroški zunanjega izvajalca, izbranega gospodarno, pod tržnimi pogoji iz Kataloga strokovnjakov DIH Slovenija, in sicer za storitve, ki ustrezajo minimalnim zahtevam, objavljenim na spletni strani DIH Slovenija.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Sem sodijo stroški usposabljanja, ki so:

  • stroški enega ali več zunanjih izvajalcev (brez DDV),
  • nastali in plačani v 6 mesecih od podpisa pogodbe s SPS.

Povečajte konkurenčnost, dodano vrednost ali prihodke svojega podjetja!

Izkoristite vavčer za digitalizacijo. Pokličite nas ali nam pišite in skupaj preverimo, kakšne so možnosti koriščenja vavčerja in izvedbe želenega projekta.

Pri agenciji Revolver vam pomagamo od prijave za pridobitev vavčerja do oddaje zahtevka.

Naše izpostavljene projekte si lahko ogledate med našimi referencami.

Kako do vavčerja?

Vavčerji za digitalizacijo - pridobite zdaj
Vavčerji za digitalizacijo – pridobite zdaj