Caretronic

2023

Caretronic razvija in prodaja najnaprednejše rešitve za zdravstveni sektor, predvsem sestrske klicne sisteme in e-zdravstvene rešitve za zdravstveno-negovalne ustanove.

IZVEDBA:
caretronic.com

Za naročnika smo izdelali novo spletno stran po meri. Ker je naročnik že imel delujočo spletno stran in veliko vsebin ter integracij na njej, smo pred začetkom prenove najprej opravili analizo obstoječih vsebin, aktivnih povezav ter rangiranja med Googlovimi zadetki iskanja. Po prvotni analizi in pogovoru z naročnikom smo se najprej lotili restrukturiranja spletišča.

Načrtovanje nove spletne strani

Na obstoječi spletni strani je bilo veliko vsebin, ki so povečini bile med seboj povezane, a vendar težko dostopne za uporabnike. Zato smo v sodelovanju s projektnim vodjo Caretronic, Majo Ogrizek, določili nove vsebinske sklope in vanje razvrstili obstoječe vsebine. Te sklope smo nato razširili z novimi vsebinami, ki so jih pri podjetju Caretronic v času trajanja projekta tudi v celoti pripravili.

Na podlagi nove strukture spletišča smo pripravili delovno verzijo navigacijskega menija ter žičnati model za vsako posamezno spletno stran. Pri pripravi žičnatih modelov smo na podlagi dobrih praks ter želja in potreb naročnika pripravili raznolike vsebinske odseke, ki so predstavljali predvidene tipe elementov (slike, video, ikone, CTA gumbe itd.) ter okvirno dolžino besedila, ki je bilo oblikovano na podlagi obstoječih vsebin. Po potrjeni prvi različici žičnatih modelov posameznih strani, je naročnik s pomočjo pripravljenih vsebinskih odsekov podal predloge za spremembe, zato da bi le-ti karseda ustrezno odražali vsebino, ki je bila še v pripravi. Na podlagi naročnikovih predlogov smo prilagodili končne verzije žičnatih modelov za posamezne spletne strani ter jih uporabili kot osnovo za pripravo grafičnih predlog spletnih strani.

Priprava grafičnih predlog spletnih strani

Pri pripravi grafičnih predlog spletnih strani smo upoštevali zastavljene grafične smernice. S tem smo želeli pri obstoječih uporabnikih vzbuditi občutek kontinuitete. Prvi vtis ob obisku nove strani je, da je to še vedno spletna stran podjetja Caretronic, a v sodobnejši in izboljšani različici. Cilj pri pripravi grafične predloge je bil, da ohranimo esenco obstoječe strani, a obenem moderniziramo izgled ter oblikujemo grafično zasnovo tako, da bo za uporabnike čim bolj pregledna – še posebej na mobilnih napravah. Po potrjeni grafični zasnovi je ekipa Caretronic pripravila in obdelala slikovno gradivo, ki so ga želeli umestiti na novo spletno stran. Za dosego še bolj personaliziranega izgleda pa je oblikovalka Vida Igličar za naročnika izdelala ikonografijo po meri ter pripravila nazorne ilustracije delovanja izdelkov in rešitev naročnika. Pripravljeno grafično gradivo smo umestili v grafične predloge ter ga optimizirali za rabo na spletu.

Pri pripravi osnovne grafične predloge in njene implementacije smo naleteli na svojevrsten izziv. Naročnik ponuja 4 različne sklope rešitev, ki se predstavljajo kot samostojne znamke. Izziv je bil, kako ločiti posamezne znamke med seboj, a jih še vedno prikazati kot del Caretronic ponudbe. Rešitev, ki je bila na koncu sprejeta je določila svojo barvno shemo vski izmed Caretronic znamk: NurseCare oranžno, SeniorCarePRO modro, DementiaCare vijolično ter PatientCare zeleno. Ponazoritev samostojnosti znamk smo izvedli z barvno prilagoditvijo osnovnih grafičnih elementov (npr. CTA gumbov, povezav, barve noge itd.). Ta prilagoditev se na spletni strani odraža v obliki barvnega kodiranja, kjer se vsi osnovni elementi obarvajo glede na predvideno barvo znamke oz. rešitve. Barvne variacije elementov so omogočile prikaz samostojnosti posameznih znamk, uporaba krovne oblike ter postavitev elementov pa vpetost znamk v celotno Caretronic ponudbo.

Programiranje in izvedba

Že v fazi priprave žičnatih modelov smo posebno pozornost namenili načrtovanju uporabniške izkušnje. Za vsak odsek oz. vsebinski blok smo predvideli, kakšna dejanja lahko uporabnik na njih izvede, kakšni elementi se pojavljajo in kateri so animirani, kako se bodo posamezni elementi prikazovali na mobilnih napravah ter kako bodo odseki povezani z drugimi deli spletišča. Spletišče smo izdelali po meri, kar nam je dalo dovolj svobode za oblikovanje funkcionalnosti po meri.

Funkcionalnosti po meri vključujejo barvno kodiranje vsebin, pogojni prikaz elementov, drsnike vsebin, lightbox galerije, prikaz sorodnih prispevkov, iskalnik ter mikroanimacije.

Med vsemi elementi najbolj izstopajo mikroanimacije, ki presegajo zgolj klasično animirano pojavitev elementa, ko se mu uporabnik približa. Na spletno stran caretronic.com smo vključili animacije posameznih ikon, ki ponazarjajo glavne funkcionalnosti določenega izdelka ali rešitve. Te ikone se animirajo čez ambientno sliko ob vstopu na stran posameznega izdelka ali rešitve.

Animacije lahko uporabnika pritegnejo ali pa povsem odvrnejo od branja vsebine. Zato smo premišljeno animirali le določene elemente, ki nakazujejo, da se v njihovi bližini nahaja pomembnejša vsebina. Vstopne in izhodne animacije so upočasnjene in uporabljajo minimalne horizontalne ter vertikalne premike, s čimer ne motijo uporabnika. S pomočjo animacij smo dosegli kontrast med elementi, ki vežejo nase pozornost ter med statičnostjo pomembne vsebine, ki je vedno lahko dostopna in berljiva.

Optimizacija in lokalizacija vsebin

Med samo tehnično izvedbo smo upoštevali SEO zahteve, ki primarno vključujejo ustrezne HTML oznake pripadajočih elementov, integracijo nadomestnih besedil slik, strukturo povezav ter integracijo meta naslovov in meta opisov. Po prvem pregledu razvojne različice novega spletišča, so pri Marketinški agenciji Adworld.si izvedli SEO analizo ter podali svoje predloge izboljšav vsebine in strukture, ki smo jih kasneje implementirali. V sodelovanju z zunanjimi sodelavci in ekipo Caretronic so izvedli lokalizacijo vseh vsebin za nemški in slovenski jezik, ter pripravili vse meta opise in nadomestna besedila.

V zaključni fazi smo na spletno stran integrirali še vsa potrebna analitična orodja (kot sta GoogleAnalytics in Google Ads) za beleženje obiska ter specifičnih dejanj uporabnikov ter poskrbeli za preusmeritve starih povezav na nove, kjer je bilo to potrebno.

PODROBNOSTI

BARVNO KODIRANJE

Caretronic ponuja različne rešitve in izdelke za zdravstveni sektor. Za lažje razlikovanje med seboj ima vsako področje določeno svojo barvo, ki je del njegove identitete: oranžna za NurseCare, modra za SeniorCarePro, vijolična za DementiaCare in zelena za PatientCare. To razlikovanje smo na spletni strani dosegli s pomočjo barvnega kodiranja, pri katerem se vsi elementi (op. logo, gumbi, povezave, ikonografija, noga) prilagodijo in obarvajo zaščitno barvo določenega področja.

MIKROANIMACIJE

Animacije lahko pritegnejo uporabnika ali pa odvrnejo pozornost od pomembnih informacij. Spletno stran smo opremili s subtilnimi mikroanimacijami, ki se pojavljajo na izbranih elementih. Na tak način smo na stran vnesli več dinamičnosti, a hkrati zagotovili, da je so pomembne vsebine še vedno dovolj statične in lahko berljive.

ANALITIKA

Spletna stran caretronic.com je povezana z GoogleAds in GoogleAnalytics za ustrezno spremljanje prometa in dejanj, ki jih uporabniki izvedejo na spletni strani.

PREUSMERITVE

Prejšnja spletna stran caretronic.com je za nekatere ključne besede rangirala zelo visoko, obenem pa so na določene strani bile vezane aktivne marketinške kampanje. Za ohranjanje rangiranja in nemotenega delovanja kampanj smo poskrbeli za vse potrebne preusmeritve starih povezav in vsebin na nove.

VSAKA STRAN IMA SVOJ DIZAJN

Za vsako stran na spletišču caretronic.com smo pripravili unikatno grafično predlogo. Čeprav se strani med seboj razlikujejo po postavitvi in grafičnih elementih, jih v celoto povezujejo osrednji bloki, ki se pojavljajo skozi celotno spletišče. Z večkratnimi pojavitvami osrednjih blokov spletišče ohranja enotno podobo – tudi na straneh, ki uporabljajo barvno kodiranje.

PROSTA DELOVNA MESTA

Vsako uspešno podjetje si želi razširiti svojo ekipo z ustreznim kadrom. Na spletno stran smo umestili razdelek s prostimi delovnimi mesti, kamor je mogoče objaviti nove zaposlitvene možnosti. Za bolj učinkovit nagovor potencialnih novih sodelavcev pa so razpisana prosta delovna mesta obdana z informacijami, ki bodočim sodelavcem dajejo vpogled v vizijo, ekipo in vrednote podjetja Caretronic.

SODELOVANJE Z VEČIMI IZVAJALCI

Celostna prenova spletne strani caretronic.com je bila obsežen projekt, pri katerem smo sodelovali z večimi izvajalci, kjer je vsak prispeval svoj košček celotnega mozaika. Ekipa Caretronic je pripravila vso slikovno in tekstovno vsebino spletišča, sodelavci iz Marketinške agencije Adworld.si so poskrbeli za SEO evalvacijo spletišča in pripravo vseh nadomestnih besedil ter meta opisov, ter izvedli lokalizacijo za slovenski in nemški jezik, Vida Igličar je popestrila vsebino s pomeri izdelano ikonografijo, ilustracijami in grafikami, na Agenciji Revolver pa smo poskrbeli za ustrezno restrukturiranje spletišča, pripravo in implementacijo grafične zasnove ter končno tehnično izvedbo spletišča.

PRISTAJALNE STRANI, VEČJEZIČNOST IN SEO

Spletišče smo pripravili v treh jezikovnih različicah, ki so uporabljene na prav vseh elementih. Na spletišču ni prevedena le vsebina, da ustreza izbranemu jeziku, temveč so prevedeni tudi vsi elementi, ki so pomembni za učinkovit SEO – nadomestna besedila grafik in fotografij, meta naslovi ter meta opisi. Spletna stran omogoča več pristajalnih strani s popolnoma ločeno obliko in vsebino celotne strani – tako glave, menija, osrednje vsebine in noge strani. Pristajalne strani bodo najprej namenjene različnim tujim trgom, ter kasneje za posamezne produkte in demografske skupine. Vsebinsko optimizacijo pristajalne strani bo mogoče izvesti za točno določen trg, produkt, demografsko skupino in namen.

KONTAKTNI OBRAZCI

Generiranje kvalitetnih leadov je pomembno za vsak posel. Na spletno stran smo dodali večjezične kontaktne obrazce za oddajo povpraševanja ali pridobitev brezplačnega preizkusa. Da lahko uporabniki hitreje stopijo v stik s podjetjem, so kontaktni obrazci dostopni na večih mestih: prek gumbov na vrhu strani, prek integriranih obrazcev na posameznih straneh, prek povezav na notranjih straneh ali prek kontaktne strani. Po uspešno oddanem obrazcu je uporabnik preusmerjen na zahvalno stran v ustrezni jezikovni različici.

PREDSTAVITEV EKIPE

Za predstavitev ekipe Caretronic smo se odločili za malce drugačen pristop. Delovanje podjetja je prežeto z ekipnim duhom, zato smo na predstavitveno stran umestili skupinske fotografije posameznih oddelkov kot tudi vse člane, ki pripadajo temu oddelku. Na tak način smo se izognili klasični mreži fotografij, ki sili uporabnika k branju, na katerem področju deluje posamezen član ekipe.

IZPOSTAVLJENO

Odprt Caretronic meni

RESTRUKTURIRANJE SPLETIŠČA

Pri izdelavi nove spletne strani caretronic.com ni šlo zgolj za “tradicionalno” prenovo spletne strani, temveč za celostno restrukturiranje spletišča. Pri načrtovanju strukture spletišča smo posebno pozornost namenili logičnemu in hierarhičnemu razvrščanju vsebin, njihovim medsebojnim odnosom ter medsebojni povezljivosti. Reorganizacijo starih in novih vsebin najlepše ponazarja preprost 3-nivojski spustni meni.

BARVNO KODIRANJE VSEBIN

Caretronic ponuja različne rešitve in izdelke za zdravstveni sektor. Za lažje razlikovanje med seboj ima vsako področje določeno svojo barvo, ki je del njegove identitete: oranžna za NurseCare, modra za SeniorCarePro, vijolična za DementiaCare in zelena za PatientCare. To razlikovanje smo na spletni strani dosegli s pomočjo barvnega kodiranja, pri katerem se vsi elementi (op. logo, gumbi, povezave, ikonografija, noga) prilagodijo in obarvajo zaščitno barvo določenega področja.

Primer barvnega kodiranja na spletni strani caretronic.com
Primerjava strani prej in potem Caretronic

PREJ IN POTEM

Rezultat prenove spletišča caretronic.com je povsem novo spletišče. Čeprav je v času projekta nastalo povsem novo spletišče, smo pri njegovi prenovi zasledovali načelo kontinuitete, ki se odraža v tem, da novo spletišče črpa inspiracijo iz prejšnjega. Pri tem ohranja obstoječo grafično zasnovo in barvno podobo ter nekatere elemente, ki jih nadgrajuje v sodobnejšo, bolj pregledno in funkcionalno obliko.

HITRO NALAGANJE SPLETNE STRANI

En izmed velikih dejavnikov višje uvrstitve spletne strani na google iskalniku je hitro nalaganje spletne strani tako na stacionarnih računalnikih, tablicah kot tudi na mobilnih napravah.

Preverjena kakovost

Smo preverjeni strokovnjaki za digitalni marketing, ki poskrbimo za učinkovito in profesionalno izvedbo vsakega projekta. Najdete nas v DIH katalogu strokovnjakov.

Slovenski podjetniški sklad logo
DIH Slovenija logo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije logo
Evropski sklad za regionalni razvoj logo

VSE SE ZAČNE Z IDEJO…

…kako se najbolje predstaviti na spletu. Ste že večkrat razmišljali o novi spletni strani, a se niste mogli odločiti, kje sploh začeti? Preberite si več o izdelavi spletnih strani, nato pa nas kontaktirajte. Poskrbeli bomo, da se boste na spletu predstavili v najboljši možni luči.