Splošna bolnica Slovenj Gradec

2017

Za Splošno bolnico Slovenj Gradec smo razvili program za opravljanje izpita iz Varstva pri delu in požarne varnosti za zaposlene v SB Slovenj Gradec.

IZVEDBA:
Program za opravljanje izpita iz Varstva pri delu in požarne varnosti za zaposlene v SB Slovenj Gradec

Za Splošno bolnico Slovenj Gradec smo razvili program za opravljanje izpita iz Varstva pri delu in požarne varnosti za zaposlene v SB Slovenj Gradec. Gre za interni sistem preverjanja znanja, ki obsega večnivojska administrativna vmesnika, ki sta povezana z bazo podatkov.

Administrator sistema lahko dodaja uporabnike - tj. učence, ki bodo svoje znanje preizkusili na izpitu iz Varstva pri delu in požarne varnosti. Vsakemu učencu je mogoče določiti unikatno vpisno število, tečaj, ki ga opravlja ter njegove kontaktne podatke. V podrobnostih je mogoče določiti tudi lokacijo opravljanja izpita - v Splošno bolnici Slovenj Gradec ali njeni podružnici.

Posamezen izpit je mogoče strukturirati na poljuben način. Za vsak izpit je mogoče določiti ime oz. naslov izpita, predmet, pri katerem se izpit opravlja, kategorijo izpita, vrsto izpita (npr. online), trajanje izpita, začetni in končni datum izpita, ali je izpit plačljiv ter minimalni kriterij za uspešno opravljen izpit v odstotkih. Dodatno je za vsak izpit mogoče dodati tudi navodila za opravljanje izpita.

S pomočjo kategorij vprašanj in banke vprašanj je mogoče sestaviti izpit po meri. Sestavljalec izpita doda izpitno vprašanje tako, da izbere enega izmed obstoječih vprašanj, ga po potrebi prilagodi ali pa doda povsem novo vprašanje. Pri dodajanju možnih odgovorov na zastavljeno vprašanje lahko sestavljalec izpita izbira med odprtimi, zaprtimi ali kombiniranimi odgovori, h katerim lahko po potrebi doda tudi fotografijo.

Točkovanje izpitov se izvede avtomatsko. Za vsako kategorijo izpitov pa si je mogoče ogledati podatke o sodelujočih in njihovo uspešnost v odstotkih. Pri tem pa je prikaz rezultatov prilagojen s pomočjo pogojnega oblikovanja, kjer je z barvo označeno ali je posamezen učenec izpit uspešno opravil, bil blizu minimalnega standarda ali pa izpita ni uspešno opravil.

A program je več kot le izpitni sistem. Na platformo smo vključili tudi izobraževalno komponento. Sestavljalci izpitov lahko za pristopnike k izpitu ustvarijo učno gradivo v obliki spletne učilnice ali baze znanja. Za lažjo pripravo na opravljanje izpita je omogočeno dodajanje vsebin v različnih formatih: v besedilnem, slikovnem in zvočnem, omogočena pa je tudi vdelava zvokovnih in video datotek kot tudi vdelava celotnih spletnih strani in posameznih spletnih naslovov.

PODROBNOSTI

INTERNI IZPITNI SISTEM

Za Splošno bolnico Slovenj Gradec smo razvili interni izpitni sistem, ki omogoča ustvarjanje različnih izobraževanj (izpitov) in dodajanja vprašanj. Vprašanja lahko sestavljalec izpita doda iz banke vprašanj ali pa sestavi svoja. Vsako vprašanje je lahko odprtega, zaprtega ali kombiniranega tipa, pri čemer je možnost dodajanja multimedijskih vsebin.

BANKA VPRAŠANJ

Izpit je mogoče sestaviti na več načinov. Sistem omogoča banko vprašanj, ki vključuje vnaprej nastavljena vprašanja in odgovore na njih. Vsak sestavljavec izpita lahko uporabi ta vprašanja ali pa oblikuje povsem nova.

UČNA GRADIVA – LMS

Program za opravljanje izpita iz Varstva pri delu in požarne varnosti za zaposlene v SB Slovenj Gradec smo nadgradili z vključitvijo e-learning sistema (učenje na daljavo). Prijavljeni na določen izpit imajo dostop do izpitnih gradiv, s pomočjo katerih se lahko pripravijo na prihajajoči izpit. Izpitna gradiva vključujejo besedila, slike, videe, zvočne posnetke in tudi vdelane spletne vsebine.

IZPOSTAVLJENO

Izpitni sistem za SB Slovenj Gradec

PRIKAZ USPEŠNOSTI

Izpitni sistem za Splošno bolnico Slovenj Gradec se od podobnih rešitev razlikuje v tem, da nudi sprotni vpogled v pravilne in nepravilne odgovore. Sistem učencu sproti prikazuje uspešnosti pri odgovarjanju na vprašanja, saj pravilne odgovore obarva zeleno, nepravilne pa rdeče. Dodatno pa smo izpitni sistem opremili z odštevalnikom časa, ki učencu ves čas nudi informacijo, koliko časa za reševanje mu je še ostalo. 

Tudi vi iščete programiranje in razvoj aplikacije po meri?

Smo preverjeni strokovnjaki, ki poskrbimo za učinkovito in profesionalno izvedbo vsakega projekta. Najdete nas v DIH katalogu strokovnjakov. Pokličite nas in dogovorili se bomo za krajši uvodni sestanek.

Slovenski podjetniški sklad logo
DIH Slovenija logo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije logo
Evropski sklad za regionalni razvoj logo

VSE SE ZAČNE Z IDEJO…

…in verjamemo, da jih imate veliko. Želite optimizirati svoj poslovni proces in pohitriti prodajni cikel? Preberite si več o razvoju aplikacij po meri, nato pa nam pišite ali pa nas pokličite. Z veseljem uresničimo vaše želje.