Gorenje Gostinstvo

2015

Gorenje Gostinstvo je eno izmed največjih gostinskih podjetij v Sloveniji, za katerega smo izdelali sistem za obračun malic.

IZVEDBA:
Gorenje Gostinstvo

Za naročnika smo po meri razvili sistem za obračun malic. Sistem za obračun malic naročniku omogoča enostaven prejem, pregled, obdelavo in izvoz naročil malic za podjetja.

Sistem deluje tako, da naročnik doda podjetje in mu dodeli dostop do portala. Za vsako podjetje je mogoče dodati po meri prilagojena polja s podatki. S tem sam sistem opravlja dve funkciji: funkcijo sistema za obračun malic ter funkcijo klasičnega CRM sistema. Ko se podjetje prijavi v sistem, lahko iz ponujenih menijev malic izbere želene ter določi količino le-teh. Posebnost sistema je, da vsa podjetja nimajo enakih malic, temveč je izbor menijev prilagojen vsakemu podjetju posebej. Dodatno pa so vsi aktualni meniji malic vedno na voljo neposredno v sistemu, s čimer le-teh ni potrebo pošiljati po e-mailu.

Obdelava naročila v sistemu poteka v dveh nivojih - na strani ponudnika (op. Gorenje Gostinstvo) ter na strani naročnika malic - podjetja. Ponudnik ob koncu dneva dobi izpis in seštevek vseh malic, ki mu služi kot glavna informacija, koliko in kakšnih malic je potrebno pripraviti. Na ta način se znižajo proizvodni stroški ponudnika, obenem pa se zmanjša količina zavržene hrane. Dnevni izpis malic je mogoče tudi izvoziti ter nato uvoziti v poljuben program za obdelavo.

Na strani naročnika malic pa sistem omogoča samodejne opomnike. Za vsakega naročnika je mogoče določiti uro (oz. rok) do katerega mora naročnik oddati naročilo malic za naslednji dan. Dodatno pa je mogoče za vsakega naročnika posebej določiti tudi čas pošiljanja opomnika, če naročnik še ni oddal naročila.

PODROBNOSTI

DELO S PODATKI

Sistem za obračun malic ponudniku združi vsa naročila, ki so bila prejeta do določene ure ter preračuna skupno število posameznih vrst malic. Sistem omogoča izvoz in uvoz podatkov v druge programe, kar ponudniku olajša delo: tako pri naročanju robe, organizaciji dela kot pri sami pripravi malic.

PRILAGOJENI MENIJI MALIC

Na portalu je mogoče objavljati aktualno ponudbo malic in celotnih menijev malic. Pri tem lahko ponudnik izbira, kateri meniji in malice bodo na voljo določenemu podjetju za naročilo. Dostopnost malic na samem portalu zagotavlja večjo ažurnost malic, možnost hitrih sprememb, obenem pa odstranjuje potrebo po pošiljanju ponudbe po e-mailu.

PAMETNI OPOMNIKI

Sistem za obračun malic ponudniku malic omogoča nastavljanje pametnih opomnikov in rokov. Za vsakega naročnika (tj. podjetje) je mogoče nastaviti rok za oddajo naročila. Če naročilo ni oddano do določenega roka, se naročniku pošlje opomnik za oddajo. Slednjega je mogoče posebej nastaviti za vsako podjetje posebej, saj vsa podjetja nimajo enakih delovnih časov.

IZPOSTAVLJENO

Administracijski vmesnik sistema za obračun malic - Gorenje Gostinstvo

PREGLEDEN ADMINISTRACIJSKI VMESNIK

Čas je denar, zato je še kako pomembno, da ponavljajoča opravila lahko učinkovito opravimo v najkrajšem možnem času. Administracijski vmesnik sistema za obračun malic smo prilagodili glede na potrebe ponudnika. Vse pomembne informacije so predstavljene na pregleden način, postopki za dodajanje podjetij in malic so kar se da kratki, za lažje in hitrejše delo pa smo sistem opremili tudi z bližnjicami do najpogosteje uporabljenih funkcij (kot sta npr. pregled dnevnih naročil in izvoz vseh naročil).

Tudi vi iščete programiranje in razvoj aplikacije po meri?

Smo preverjeni strokovnjaki, ki poskrbimo za učinkovito in profesionalno izvedbo vsakega projekta. Najdete nas v DIH katalogu strokovnjakov. Pokličite nas in dogovorili se bomo za krajši uvodni sestanek.

Slovenski podjetniški sklad logo
DIH Slovenija logo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije logo
Evropski sklad za regionalni razvoj logo

VSE SE ZAČNE Z IDEJO…

…in verjamemo, da jih imate veliko. Želite optimizirati svoj poslovni proces in pohitriti prodajni cikel? Preberite si več o razvoju aplikacij po meri, nato pa nam pišite ali pa nas pokličite. Z veseljem uresničimo vaše želje.