MUNSC Salient 2021

2021

MUNSC Salient je večdnevna mednarodna konferenca o pomembnih globalnih vprašanjih, ki jih naslavlja vsakoletna krovna tema. Konferenco organizira Model United Nations Slovenia Club (MUNSC).

PRENOVA:
MUNSC SALIENT 2020/21

Temeljna značilnosti konference MUNSC Salient je, da se grafična podoba prilagodi aktualni krovni temi. Za Salient 2020 smo izdelali spletno stran v nevtralnih odtenkih z vpadljivo primarno barvo, ki je oblikovno sovpadala s temo "The Rise of the East". Letošnja tema na Salient 2021 - "Africa: The Sleeping Giant Awakens" pa je čisto nasprotje lanske, kar je terjalo večji oblikovni odmik od že postavljene spletne strani.

Primerjava spletnih strani Salient 2020 in Salient 2021 služi kot prikaz tega, kako je mogoče z manjšimi spremembami doseči povsem drug učinek in izgled strani. Ob prenovi spletne strani ni cilj spremeniti čisto vse, temveč le tisto, kar potrebuje spremembe. V primeru spletne strani Salient smo zato obdržali večino lanske postavitve, prenovo pa osredotočili na drugačne grafične elemente z izbrano barvito barvno paleto.

PODROBNOSTI

VSTOPNI ZASLON

Spletna stran MUNSC Salient 2021 je zasnovana z idejo, da so vse pomembne informacije dostopne takoj ob odprtju strani. Te informacije so grafika, ki pritegne, stanje prijav (odprte/zaprte), naslov krovne teme, termin konference in gumb za prijavo.

TOPLINA BARV

Izbrana barvna paleta ponazarja toplino, ki jo povezujemo z afriško celino. Asociacijo z višjimi temperaturami smo še dodatno poudarili tako, da smo se izognili uporabi bele barve in jo nadomestili s pastelno barvo puščave, ki je namesto kontrasta ustvarila nežen most med barvami in poudarila njihovo komplementarnost.

OČITEN CTA

Poziv k dejanju (CTA – call to action) mora biti izpostavljen! Na prenovljeni spletni strani MUNSC Salient 2021 smo ga umestili na 4 mesta: v glavo, na vstopni zaslon, ob predstavitev teme ter v samostojno pasico na koncu predstavitve posameznih podtem in njihovih odborov. Da CTA resnično izstopa, smo ga opremili z velikim gumbom v rumeni barvi, ki od vseh barv barvne sheme najbolj izstopa, kadar je postavljena ob bok katerikoli drugi barvi izbrane barvne sheme.

IZPOSTAVLJENO

MUNSC Salient 2021 - Vstopna grafika na prenovljeni spletni strani - Revolver

IZZIV: BARVITOST

Največji izziv nam je predstavljala letošnja barvna shema, ki je v svojem izvirniku vključevala kar 6 različnih barv (rdečo, rumeno, zeleno, modro, rjavo, pastelno rumeno) ter črno. Vse barve ponazarjajo Afriko in sovpadajo z izbrano temo, a zaradi njihove številčnosti lahko vzbujajo neželen občutek prenasičenosti. V ta namen smo barve omilili in jim določili pripadajoče vloge: rumena je primarna barva, ki se uporablja za poziv k dejanju na gumbih, rdeča, modra in rjava predstavljajo podteme, zelena pa je uporabljena kot obvestilna pasica, ki sporoča ali so prijave odprte ali ne.

Preverjena kakovost

Smo preverjeni strokovnjaki za digitalni marketing, ki poskrbimo za učinkovito in profesionalno izvedbo vsakega projekta. Najdete nas v DIH katalogu strokovnjakov.

Slovenski podjetniški sklad logo
DIH Slovenija logo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije logo
Evropski sklad za regionalni razvoj logo

VSE SE ZAČNE Z IDEJO…

…kako se najbolje predstaviti na spletu. Ste že večkrat razmišljali o novi spletni strani, a se niste mogli odločiti, kje sploh začeti? Preberite si več o izdelavi spletnih strani, nato pa nas kontaktirajte. Poskrbeli bomo, da se boste na spletu predstavili v najboljši možni luči.