Objavljeno: 31 marca, 2023

Naslovne slike na spletnih straneh (znane tudi kot vstopne slike ali ang. hero image) so grafični elementi, ki se pojavijo ob vstopu na spletno stran. Njihova naloga je vzpostaviti prvi stik z obiskovalci spletne strani, zato je njihov izbor zelo pomemben. Izbor ustrezne naslovne slike pa je odvisen od cilja, ki ga želimo z njo doseči.

Kaj so funkcije naslovne slike?

Kot smo že uvodoma zapisali, so hero slike tisti grafični elementi, ki se pojavijo ob vstopu na spletno stran. Praviloma so prva stvar, ki jo uporabniki vidijo, zato si pri njihovem izboru prizadevamo, da dobro odražajo vsebino spletne strani ter hkrati ustrezno predstavljajo naše podjetje ali našo znamko.

Naslovne slike lahko imajo okrasno funkcijo. Takšne slike so uporabljene kot ozadje vstopnega oz. hero odseka. Pogosto zavzamejo precejšni del zaslona in prikazujejo motiv, ki je povezan z vsebino strani ali dejavnostjo lastnika spletišča. Najpogosteje gre za t.i. ambientne fotografije, ki obiskovalca spodbudijo, da si o vaši spletni strani ustvari prvi vtis. Ustrezno izbrane slike prepričajo obiskovalca k nadaljnjem brskanju po spletišču.

Naslovne slike lahko imajo tudi informativno funkcijo. Takšne slike se uporabljajo kot naslovne pasice oz. bannerji ali ozadja v drsnikih (ang. slider). Informativne naslovne slike prikazujejo, kaj je novega ali trenutno aktualnega na spletni strani. Če se na vašo spletno stran uporabniki pogosto vračajo, je redno menjavanje naslovne slike preprost trik, kako pokazati, da so informacije na spletni strani ažurne. Naslovne slike z informativno funkcijo pogosto vključujejo tudi krajša besedila.

Tretja najpogostejša funkcija naslovnih slik pa je prodajna funkcija. V tej funkciji slika služi kot ambientno ozadje, na katerem se pojavi prvi prodajni nagovor. Prodajni nagovor je lahko poziv k oddaji povpraševanja ali pa zgolj povabilo k ogledu najpomembnejših delov spletišča (npr. podstrani s storitvami).

Grafično oblikovanje za vse vaše potrebe

Želite sebe, svoje podjetje in svojo vsebino predstaviti na vizualno zanimiv način? Na Agenciji Revolver ponujamo celostno storitev grafičnega oblikovanja digitalnih kot tudi tiskanih materialov.

Kako izbrati ustrezno sliko?

Izbor ustrezne naslovne slike na spletni strani je odvisen od namena ali funkcij, ki jih slika opravlja. Ista slika lahko opravlja vse funkcije hkrati ali pa le nekatere. Več kot je funkcij, bolj moramo biti pozorni pri izboru ustrezne naslovne slike. Če nimamo svojih slik, si lahko pomagamo s spletnimi portali kot so pexels.com, unsplash.com ali freepik.com.

Najmanj težav pri izboru slike imamo takrat, kadar le-ta opravlja samo okrasno funkcijo. Pri izboru takšne slike moramo biti pozorni le na to, da se slika vsebinsko, oblikovno in barvno ujema s podobo spletne strani. Pri tem pa je potrebno upoštevati dimenzije slike. Praviloma se hero slike raztezajo od roba do roba zaslona, po višini pa zavzamejo prostor, ki je bil določen za njo. Pri izbiri motiva upoštevamo, da se takšne slike vertikalno in horizontalno poravnajo na sredino. Če je slika ožja (torej slika, ki ima vertikalno stranico občutno krajšo od horizontalne stranice), se bo slika najprej raztegnila po krajši – vertikalni – stranici. Šele nato se bo raztegnila po daljši – horizontalni – stranici zaradi česar pride do navidezne porezave v levem in desnem delu. To porezavo velja upoštevati takrat, kadar so na sliki prikazani ljudje, saj ne želimo, da se npr. del obraza ne vidi.

Zahtevnejšo nalogo pa imamo pri izboru slike, ki opravlja informativno ali prodajno funkcijo. Pri informativni funkciji predpostavljamo, da sliko ne prekrivajo dodatni elementi kot so naslovi, besedilo ali gumbi. V tem primeru poskrbimo, da so vsi informativni elementi vertikalno in horizontalno umeščeni čimbolj na sredino. S tem se izognemo neželeni porezavi pomembnih elementov.

Tretji primer pa so slike, ki opravljajo prodajno funkcijo. Tu predpostavljamo, da so čez sliko umeščeni tudi dodatni elementi. Pri izboru takšnih fotografij je potrebno upoštevati vidnost dodatnih elementov. Več kot je dodatnih elementov, bolj preprosto sliko moramo izbrati. Kadar je mogoče, upoštevamo, na kateri strani slike se bodo elementi pojavili. Nato izberemo sliko, ki ima v tem delu dovolj enotno ali preprosto ozadje, ki ne bo vplivalo na vidnost elementov. Kot primer si lahko ogledate Revolver hero image, ki na levi strani dopušča prostor za dodatne elemente.

Naslovne slike na spletnih straneh - primer hero image na revolver.si
Primer naslovne slike na vstopni strani revolver.si