Objavljeno: 24 marca, 2023

Digitalni marketing je eden izmed najbolj učinkovitih marketinških pristopov za pospeševanje prodaje in izgradnje znamke. A pri tem se poraja vprašanje, kako vemo, da je digitalni marketing učinkovit. Učinkovitost marketinških dejavnosti merimo na različne načine – bodisi z oceno doseganja zastavljenih indikatorjev (KPI – ang. key performance indicator) ali pa z ROI – ang. return on investment.

Kaj sta KPI in ROI v digitalnem marketingu?

Na kratko o KPI

KPI ali ang. key performance indicator so kazalniki uspešnosti, s pomočjo katerih merimo rezultate marketinških dejavnosti in uspešnost doseganja zastavljenih ciljev. Poenostavljeno gre za oprijemljive, določljive, merljive in časovno določene cilje, ki jih želimo doseči v poslovanju ali z marketinško kampanjo. Primeri KPI-jev so lahko:

  • Pospeševanje prodaje: V naslednjem mesecu bomo povečali prodajo za 10 %.
  • Izgradnja blagovne znamke in povečanje prepoznavnosti: V času trajanja kampanje na družbenih omrežjih bomo pridobili 100 novih sledilcev.
  • Pridobivanje kvalitetnih leadov: S pomočjo digitalnega marketinga bomo v tem četrtletju pridobili 20 novih strank.

Zgoraj našteti primeri so merljivi cilji, ki jih z lahkoto spremljamo tudi na zelo preproste načine. Naprimer, 1) določimo obdobje, ob koncu katerega preverimo, kako se prodaja tega obdobja razlikuje od prejšnjega. Če je prodaja v zadnjem obdobju večja za 10 %, smo dosegli zastavljeni KPI. Podobno velja za 2) pridobivanje sledilcev in 3) kvalitetnih leadov. Ob koncu obdobja preverimo ali smo dosegli zastavljene cilje.

Merjenje doseganja zastavljenih KPI-jev je neodvisno od tega ali smo za njihovo doseganje uporabili tudi finančna sredstva oz. marketinški proračun. Če pa smo za njihovo doseganje uporabili plačljive marketinške prijeme, pa za vrednotenje učinkovitosti le-teh potrebujemo ROI – return on investment.

Na kratko o ROI

ROI – return on investment je pokazatelj, ki nam pove, kaj (in koliko) smo dosegli glede na prvotni vložek. Poenostavljeno z njim ugotovimo ali se je naš vložek, plačljivi oglas ali plačljiva marketinška kampanja obrestovala in smo zaradi tega na boljšem kot smo bili prej.

Merjenje učinkovitosti organskih (oz. brezplačnih) marketinških dejavnosti pogosto poteka »po občutku«, saj ne moremo z gotovostjo trditi, da je samo ukrep A povzročil rezultat X. Večjo gotovost dosežemo s plačljivimi aktivnostmi, kjer s pomočjo ROI vidimo, kakšne rezultate je prinesel naš finančni vložek. ROI lahko merimo na preprost način (npr. z 20 € vložka smo pridobili 30 novih sledilcev) ali na bolj kompleksen način (npr. z 20 € smo pridobili 20 novih sledilcev, od katerih sta dva opravila nakup v višini 50 € vsak).

S pomočjo ROI posamezne marketinške kampanje lahko sproti spremljate uspešnost vaših marketinških aktivnosti. Na podlagi ROI pa lahko po potrebi prilagodite svojo kampanjo, da bo ustvarila najboljši možni rezultat.

Email marketing za vse vaše potrebe!

Začnite učinkovito komunikacijo s kupci z email marketingom.  Naj email marketing postane del vaše marketinške strategije še danes.