E-mail naslovi podjetij so vedno bili pereča tema, predvsem z vidika ali mora biti le-ta objavljen in dostopen komurkoli. Zadnja sprememba Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) razblinja dvome glede objave e-mail naslova in določa, da…

…je e-mail naslov podjetja javni podatek

E-mail naslov podjetja je javni podatek in bo kot tak objavljen na spletni strani AJPES ePRS ter dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije. Ta sprememba se navidez zdi zgolj kot birokratski popravek, a ima pravzaprav zelo močen vpliv na področju digitalnega marketinga.

Najpogostejša oblika trženja podjetjem je neposredno oglaševanje s pomočjo t.i. mailingov ali posebej oblikovanih ponudb, ki jih podjetja pošiljajo prek e-maila (e-mail marketing). S tem, ko so e-mail naslovi postali javni, je B2B oglaševanje postalo malce lažje. Ker bodo vsi uporabniki podatkov Poslovnega registra lahko dostopali do teh podatkov, bo ustvarjanje seznamov prejemnikov (t.i. mailing list)  hitrejše, predvsem pa bodo vključevali resnične in preverjene e-mail naslove.

Pogoji vpisa

E-mail naslov podjetja morajo vpisati vse kapitalske in osebne gospodarske družbe, gospodarska interesna združenja ter podružnice tujih podjetij. Izjema pa so samostojni podjetniki: obveznost vpisa e-mail naslova za samostojne podjetnike ne velja.

Vpis je obvezen za novoustanovljene gospodarske subjekte in obstoječe subjekte. Obstoječi subjekti morajo svoj e-mail naslov vpisati najkasneje do 24.2.2022, vkolikor pa so ga že vpisali, naj preverijo ali je ustrezen in ga po potrebi popravijo. Pomembna sprememba pa je tudi za vse tiste gospodarske subjekte, ki imajo vpisan e-mail naslov, a so označili, da ne želijo njegove objave. Ker je e-mail naslov podjetja javni podatek, morajo ti gospodarski subjekti sporočiti, da se strinjajo z objavo e-mail naslova ali pa sporočiti drug e-mail naslov za objavo.

Preverite vpisani e-mail naslov podjetja.
Preverite vpisani e-mail naslov podjetja.

Gospodarski subjekt lahko predloži podatek o e-mail naslovu tako, da:

  • vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT,
  • pošlje (po pošti, elektronski pošti ali osebno dostavi) izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS na izpostavo AJPES,
  • na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana,
  • hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če hkrati spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju.

Ne odlašajte z vpisom e-mail naslova

Ne zamudite roka za vpis, saj gospodarskim subjektom, ki ne bodo imeli vpisanega e-mail naslova grozi globa (685. člen Zakona o gospodarskih družbah):

  • od 15.000 do 45.000 eurov se za prekršek kaznuje velika družba,
  • od 10.000 do 30.000 eurov srednja družba
  • od 2.500 do 15.000 eurov majhna družba
  • od 1.000 do 6.000 eurov pa mikro družba.

Če ste podjetje in še nimate svojega poslovnega e-mail naslova, nam pišite ali nas pokličite in ga bomo uredili za vas. Ker pa so poslovni e-mail naslovi vezani na domeno podjetja, je morda to pravi trenutek, da razmislite tudi o novi spletni strani ali spletni trgovini, ki bo dostopna prek vaše nove domene.