Prodajna stran ima en sam in zelo preprost cilj: omogočiti uspešno prodajo. Prodajna stran ni zgolj tip spletne strani, temveč je tudi koncept, s katerim si pomagamo pri ustvarjanju pogojev za pospeševanje konverzije in spletne prodaje. Ne glede na to ali prodajate produkt ali storitev, z dobro zasnovano prodajno stranjo lahko pritegnete pozornost kupcev in prodate več od konkurence. Kaj vse mora imeti dobra prodajna stran pa v nadaljevanju.

Med pristajalno in prodajno spletno stranjo

Jasne ločnice med pristajalno in prodajno stranjo ni. Pristajalna stran je lahko tudi prodajna in obratno. V praksi sta prodajno naravnani obe različici spletnih strani – tako prodajne kot tudi pristajalne. Razlika med obema je v tem, da pristajalna spletna stran daje večji poudarek predstavitvi, prodajna pa prodaji produkta ali storitve. Čez palec lahko rečemo, da je prodajna stran bolj direktna (včasih celo agresivna) v svojih nagovorih obiskovalcev in potencialnih kupcev.

Navkljub različnima intenzitetama nagovorov pa imata pristajalna in prodajna stran skupno vsaj eno stvar: obe želita pritegniti obiskovalca. Naloga pristajalne spletne strani je, da obiskovalca prepriča v to, da se na spletišču zadrži dlje časa. To dosega s podajanjem kratkih in zanimivih odsekov vsebine, ki jih obiskovalec lahko podrobneje prebira globlje na spletišču – npr. na posameznih podstraneh. Na drugi strani pa je namen prodajne strani obiskovalca čim hitreje spremeniti v kupca. Za to pa je potrebno razumeti potrošniško logiko in na podlagi nje oblikovati ustrezno strukturo strani.

Struktura prodajne strani

Vsako podjetje tekmuje s svojimi konkurenti, kdo bo prodal več. Ker pa je konkurenca na trgu iz leta v leto večja, premagati konkurente zgolj v obsegu prodaje več ni dovolj. Čeprav se trendi spletne prodaje spreminjajo hitro, je spletna prodaja »tek na dolge proge«. Dolgoročni obstoj v spletni prodaji si zagotovijo tista podjetja, ki prodajo več od konkurentov, hkrati pa imajo sposobnost privabiti kupce konkurentov k sebi. Pri tem pa je v veliko pomoč kvalitetna in učinkovita prodajna spletna stran.

Kje začeti?

Več kot polovica uporabnikov se na spletni strani zadrži manj kot 15 sekund. V sodobnem času ljudje zahtevamo hiter dostop do informacij, ki jih iščemo. V kolikor jih ne najdemo, se obrnemo na drugega ponudnika. Enako velja za spletno prodajo. Kot prodajalec imate na voljo omejen čas in prostor, v katerem lahko uporabnika prepričate v nakup vašega izdelka.

Uporabnika najlažje prepričate tako, da mu na vidnem mestu prikažete tisto, kar išče ali pa ga zanima. Večina ljudi podzavestno gleda vsebino od leve proti desni. Če ob tem upoštevate še čas, ki ga uporabniki preživijo na spletni strani, morate elemente razporediti tako, da jih uporabnik vidi čimbolj pri vrhu strani, pri čemer naj bodo najpomembnejše informacije na levi strani. Slednje je pomembno predvsem pri prilagajanju strani za mobilne naprave, saj (v kolikor ne spreminjamo zaporedja stolpcev) bo vsebina levega stolpca prikazana nad vsebino desnega stolpca. In kaj sodi med pomembno vsebino?

Prodajna stran z izpostavljenim produktom
Prodajna stran z izpostavljenim produktom

Slike, slike in še enkrat…slike

Ljudje smo vizualna bitja in na to morate staviti še posebej, če prodajate fizične izdelke in ne storitve. Kar 92 % kupcev priznava, da jih k nakupu najbolj prepričajo slike. V spletnih trgovinah kupci ne moremo vzeti izdelka v roke in si ga ogledati z vseh strani. Zanašamo se na slike, s pomočjo katerih si ustvarimo predstavo o obliki, velikosti, teksturi, barvi itd. Poskrbite, da bodo vaši kupci čimprej videli sliko izdelka – in ne samo eno!

Ne ustavite se zgolj pri eni sliki – ponudite jih več. Vkolikor ne uporabljate 360° prikaza izdelka, poskrbite, da boste k opisu izdelka dodali čimveč slik iz različnih zornih kotov. Za še boljšo predstavo pa izdelku dodajte tudi »sliko v merilu« ter sliko, ki prikazuje primer vsakodnevne uporabe. Npr. če prodajate ročne ure, dodajte sliko ure na roki modela. Tako si bodo kupci lažje predstavljali velikost same ure ter kako bi ura izgledala na njih samih.

Vsebina

S sliko ste pritegnili, prepričali boste pa z vsebino. Ampak pozor! Vsi podatki niso enako pomembni. Čimbolj pri vrhu strani umestite ime izdelka, kratek opis njegove uporabe (vkolikor to ni razvidno iz samega izdelka), ceno ter nekaj glavnih informacij, ki so za izdelek pomembne – npr. velikost, teža, material. Vkolikor pa imate še več informacij o izdelku, le-te umestite nižje na strani – vsekakor nižje od poziva k nakupu.

Poziv k nakupu

Vaši kupci so si ogledali slike in so seznanjeni z lastnostmi izdelka, vendar pa to ne zagotavlja, da bodo tudi opravili nakup. Na prodajno stran morate umestiti tudi poziv k nakupu, ki se največkrat pojavlja v obliki gumba z napisom »Kupi«. Ta gumb naj bo velik in vpadljiv. Hitreje kot kupci opazijo gumb za nakup, večja verjetnost je, da se bodo za nakup tudi odločili. To imejte v mislih še posebej v primeru, da je vaša prodajna stran daljša in obstaja verjetnost, da se bodo kupci premikali navzdol po njej. V tem primeru med posamezne odseke dodajte pozive k nakupu v obliki kratkih prodajnih stavkov s slikami in gumbom za nakup izdelka.

Prodajna stran ne more sama narediti čudeža

Čeprav je zasnova prodajne strani zelo pomembna za uspeh pri spletni prodaji, pa samo prodajna stran ne more narediti prodajnega čudeža. Vaša prodajna stran lahko še tako dobro predstavlja izdelek, ampak to vam nič ne pomaga, če uporabniki ne pridejo do strani in ne opravijo nakupa. Prodajo pospešujete vedno na dveh koncih – na sami strani z ustrezno zasnovo prodajne strani in primernimi pozivi k nakupu, ter z oglaševanjem na drugih kanalih. S pomočjo e-mail marketinga, sponzoriranih oglasov in kampanj na Facebooku ali Google Ads privabljate uporabnike na svojo stran, pri zaključku prodaje pa vam pomaga ustrezna zasnova in vsebina vaše prodajne strani.