Objavljeno: 13 januarja, 2023

26. januarja 2023 stopijo v veljavo določila novega Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Namen novega zakona je združiti obstoječe določbe ZVPot-1 in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNNP) ter v slovensko zakonodajo vključiti evropske direktive, ki uveljavljajo poenotena pravila in ukrepe o varstvu potrošnikov na evropski ravni.

Novosti v zakonu se dotikajo tradicionalnih trgovin in prodaje, hkrati pa vključujejo tudi veliko določb, ki bodo vplivale na spletno poslovanje. Za lažji prehod na novo ureditev in zagotavljanje skladnosti vaše spletne trgovine, smo pripravili krajši povzetek sprememb ZVPot-1, ki so še posebej pomembne za spletne trgovce.

Spremembe zakonodaje za spletne trgovine

Op. ZVPot-1 podrobno ureja načine in obseg trženja različnih izdelkov, pravice potrošnikov, ukrepe v primeru nepoštenih poslovnih praks itd. Celotno besedilo zakona si lahko preberete tukaj. V nadaljevanju pa je kratek povzetek tistih sprememb, ki so najbolj pomembne za imetnike majhnih in srednje velikih spletnih trgovin.

Hierarhija pravic potrošnika in garancije

Nov zakon spreminja pravice potrošnika, a mu ob enem prinaša večjo moč odločanja pri uveljavljanju pravic in zahtevkov. V primeru stvarne napake ima potrošnik pravico, da od prodajalca najprej zahteva popravilo ali zamenjavo blaga z brezhibnim blagom. Vkolikor prodajalec tega ne more izpolniti, pa ima potrošnik pravico, da odstopi od pogodbe in zahteva vračilo celotne kupnine ali pa zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Vrstni red uveljavljanja pravic potrošnika je tako:

 • Zahteva za popravilo blaga,
 • Zahteva za zamenjavo blaga,
 • odstop od pogodbe z vračilom kupnine,
 • zahteva za sorazmerno znižanje kupnine.

Zakon pa uvaja tudi dodatne spremembe na področju jamstva in garancij. V primeru neskladja med obljubljenimi/pričakovanimi in dejanskimi lastnostmi dobljenega blaga, lahko potrošnik v manj kot 30 dneh po nakupu blago zavrne, ne da bi uveljavljal zahtevek za popravilo ali zamenjavo blaga. Prodajalec je v tem primeru dolžen kupcu povrniti kupnino v celoti. Vkolikor pa je neskladje ugotovljeno kasneje, lahko kupec v enem letu od dobave blaga na svoje stroške dokazuje to pomanjkljivost in neskladnost.

Spremembe so tudi na področju garancij:

 • enomesečne garancije za rabljeno blago so ukinjene,
 • garancija mora biti v slovenskem jeziku,
 • za blago, ki je kupljeno po 26.1.2023 in ima najmanj enoletno garancijo, odgovarja garant (proizvajalec, uvoznik, distributer), ki je dolžen blago popraviti v roku 30 dni (izjemoma v 45 dneh).
Spremembe ZVPot-1 vplivajo tudi na poslovanje spletnih trgovin.
Spremembe ZVPot-1 vplivajo tudi na poslovanje spletnih trgovin.

Nepošteni pogodbeni pogoji in nepoštene poslovne prakse

Zakon prepoveduje vse tiste pogodbene pogoje in prakse, ki preveč ščitijo prodajalca in so v škodo potrošnika. Sem sodijo vsi pogoji, ki:

 • povzročajo znatno neravnotežje med pogodbenima strankama,
 • povzročajo izpolnitev pogodbe v škodo potrošnika,
 • povzročajo znatno drugačno izpolnitev pogodbe od pričakovane,
 • nasprotujejo načelu poštenja in vestnosti.

Splošni pogoji poslovanja morajo biti napisani v razumljivem in nedvoumnem jeziku. Vkolikor se v njih pojavi pogoj iz prejšnje točke, je le-ta ničen.

Digitalni izdelki

Posebno ureditev so dobili tudi digitalni izdelki, ki jih prejšnja zakonodaja ni urejala dovolj podrobno. Tukaj je največja novost na področju prodaje programov, razširitev, vtičnikov itd. Ponudnik je po novem zakonu dolžen zagotavljati posodobitve. V primeru kršitve kupoprodajne pogodbe ali odkritih napak blaga, pa ima kupec na voljo podobne zahtevke kot pri fizičnem blagu.

Na digitalnem področju pa sta še dve pomembni novosti. Ena naslavlja spletne tržnice (kot je npr. Mimovrste), kjer morajo upravitelji tržnice kupca informirati o tem ali je cena redna ali prilagojena profilu kupca, dosedanjemu brskanju po spletu itd. Prav tako morajo biti ustrezno označeni zadetki iskanja. Vkolikor se v zadetkih iskanja na spletni tržnici med rezultati pojavi izdelek, ki je del plačljivega oglasa ali pa sicer ne bi sodil med zadetke iskanja, mora biti jasno označen.

Druga pa je vezana na oglaševanje. Prepovedano je skrito in zavajajoče oglaševanje, dodatno pa je prepovedano prikazovati lažne ocene izdelkov in lažna priporočila kupcev.

Potrebujete novo spletno stran ali spletno trgovino?

Ob upoštevanju vaših želja po meri izdelamo spletno stran ali spletno trgovino kot si jo želite.

Prikaz najnižje cene v zadnjih 30 dneh

Največ prahu pa dviga določba o navajanju najnižje cene v zadnjih 30 dneh. Ta določba je vezana na prikazovanje cen v času znižanja. Ob znižanju blaga mora biti potrošniku prikazana najnižja cena blaga v zadnjih 30 dneh. Vkolikor znižanja v zadnjih 30 dneh ni bilo, je najnižja cena enaka redni. Vkolikor pa so izdelki znižani večkrat ali pa so del sezonskih znižanj, mora biti njihova najnižja cena (oz. prejšnja cena) jasno označena.