Objavljeno: 20 januarja, 2023

Prenova spletne trgovine in izdelava povsem nove spletne trgovine imata veliko skupnega, a hkrati gre za dva povsem različna projekta. Kadar se lotimo prenove spletne trgovine, moramo poskrbeti za nemoten prehod iz stare spletne trgovine na novo, kar pa nemalokrat predstavlja precej velik izziv. Če razmišljate o prenovi, si preberite, kako poteka prenova spletne trgovine in na kaj vse morate biti pozorni pri njej.

Kako poteka prenova spletne trgovine?

Projekt izdelave nove spletne trgovine zahteva svoj čas in potrpežljivost. Kadar pa se lotimo prenove obstoječe spletne trgovine, pa moramo biti v celotnem postopku prenove še toliko bolj natančni in pazljivi.

Obstoječa spletna trgovina predstavlja vir dohodka, uporabniki jo poznajo, na njej obstaja spletna vsebina, ki so jo spletni iskalniki že indeksirali in se pojavlja ob iskanju določenih ključnih besed. Kadar se lotimo prenove spletne trgovine obstaja zelo velika nevarnost, da bomo izgubili težko priborjena mesta med zadetki iskanja. Na srečo lahko to nihanje omilimo, če upoštevamo naslednje nasvete.

Potrebujete novo spletno stran ali spletno trgovino?

Ob upoštevanju vaših želja po meri izdelamo spletno stran ali spletno trgovino kot si jo želite.

Na kaj paziti pri prenovi spletne trgovine?

Ključne besede in mesta med zadetki iskanja

Preden se lotimo prenove spletne trgovine, je dobro vedeti, za katere vsebine (op. linke oz. povezave) se uvrščamo najvišje med spletnimi zadetki iskanja. Iskalniki uvrstijo vsebino (in povezavo do nje) med zadetke iskanja takrat, ko ključne besede in vsebina ustrezata iskanemu terminu. Če želimo obdržati ta mesta, si moramo prizadevati ohraniti povezave, ki vodijo do relevantne vsebine. A pri tem pozor: ni dovolj, da je povezava zgolj aktivna. Na tem naslovu se mora še vedno pojavljati vsebina, ki je po ustreznosti podobna prejšnji vsebini. Kot smo že omenili – iskalniki uvrščajo med zadetke iskanja tiste povezave, ki vodijo do vsebine, ki ustreza iskalnemu terminu. Zato je še posebej pomembno, da tudi po prenovi spletne trgovine ohranimo ustrezno vsebino in ustrezne ključne besede.

Preusmeritve 301

Včasih ni mogoče ali pa ni smiselno ohraniti starih povezav. To še posebej velja v primerih, ko je obstoječa spletna trgovina postavljena na starejših sistemih, ki niso omogočali ustvarjanja opisnih povezav, temveč so povezave generirali na podlagi sklicevanja na ID (unikatni identifikator) vsebine. Drugi primer pa je, ko povezava vključuje navedbo kategorije, v katero sodi izdelek in želimo izdelek umestiti v drugo kategorijo. V tem primeru se poslužujemo preusmeritev s kodo 301, ki označujejo, da se je stara vsebina (in njena povezava) premaknila na nov naslov. Cilj preusmeritev je, da vse stare/obstoječe povezave dobijo nov »dom« na prenovljeni spletni trgovini. S tem zmanjšamo verjetnost pojavitve neljubega opozorila 404 – strani ni bilo mogoče najti.

Po prenovi spletne trgovine je potrebno poskrbeti za ustrezne preusmeritve.
Po prenovi spletne trgovine je potrebno poskrbeti za ustrezne preusmeritve.

SEO in tehnična optimizacija

O optimizaciji pogosto pišemo na Revolver blogu, ker je eden izmed ukrepov, ki ga lahko implementira vsak urednik vsebin in na tak način pripomore k višjemu uvrščanju med spletne zadetke iskanja. Pri optimizaciji je potrebno paziti tako na optimizacijo vsebine kot tudi tehnično optimizacijo posameznih elementov. Pri klasični (vsebinski – SEO) optimizaciji je potrebno zagotoviti, da so vse vsebine v novi spletni trgovini opremljene z vsemi meta podatki, ki vplivajo na prikazovanje med zadetki iskanja. Hkrati pa je potrebno nameniti veliko pozornosti tudi tehnični optimizaciji, kjer sta glavna ukrepa ustrezno HTML označevanje elementov ter da so ti elementi ustrezno prilagojeni za prikaz na spletu. Najbolj osnovna primera sta naslov H1, ki se mora pojaviti samo enkrat na posamezni strani ter slika, ki mora biti označena kot element <img> in biti ustrezno obrezana ter kompresirana za prikaz na mobilnih napravah.

Spletni iskalniki vse več poudarka dajejo hitremu nalaganju spletnih trgovin na mobilnih napravah. Pri vsaki prenovi spletne trgovine je potrebno stremeti k temu, da se nova spletna trgovina naloži v krajšem času od stare. To pa najlažje dosežemo z ustrezno prilagoditvijo grafičnih elementov in skrbno pripravo kode sepletišča.

Prenova spletne trgovine po korakih

Določitev strukture trgovine

Prvi korak pri prenovi spletne trgovine je, da določimo novo strukturo trgovine. Poleg pristajalne strani (op. vstopne strani) je potrebno določiti, kaj so glavne vsebinske strani. Med vsebinske strani v spletni trgovini sodijo tiste strani in vsebine, ki potrošnikom dajejo dodatne informacije. Struktura glavnih vsebin se določi v primeru, ko obstajajo vsebine, ki jih ni mogoče ali pa ni smiselno predstaviti bodisi na pristajalni strani bodisi na posamični strani izdelka.

SEO pregled obstoječe trgovine

Drugi korak je pregled uvrščanja med zadetki iskanja za želene ključne besede. Če že imate spletno trgovino, ste najbrž opazili, kaj potrošniki najbolj iščejo in kupujejo. Pri definiranju ključnih besed in pripravi vsebin, ki ustrezajo tem ključnim besedam, ne smemo upoštevati le teh, ki se nam zdijo pomembne. Bolj pomembno je, da preučimo potrošnikove iskane ključne besede in fraze ter temu ustrezno pripravimo vsebino, vkolikor le-ta ustreza iskanim terminom.

Priprava grafične zasnove

Tretji korak je priprava grafične zasnove pristajalne strani, ki vključuje vse tisto, kar hkrati nagovarja naključnega obiskovalca kot tudi obstoječo stranko. Pri zasnovi pristajalne strani se lahko hitro ujamemo v past, ker želimo predstaviti preveč informacij naenkrat in s tem odvrnemo naključnega obiskovalca od nakupa. Pri pripravi grafične zasnove pristajalne strani je potrebno najti ravnovesje. Ravnovesje iščemo med splošno predstavitvijo ponudbe spletne trgovine (za naključne obiskovalce) in konkretnimi novostmi in ugodnostmi, ki so zanimive za tiste, ki spletno trgovino poznajo že od prej.

Grafično oblikovanje za vse vaše potrebe

Želite sebe, svoje podjetje in svojo vsebino predstaviti na vizualno zanimiv način? Na Agenciji Revolver ponujamo celostno storitev grafičnega oblikovanja digitalnih kot tudi tiskanih materialov.

Tehnična izvedba spletne trgovine

Četrti korak je tehnična izvedba spletne trgovine. V tem koraku se vzpostavi delujoča različica spletne trgovine, v katero so vnešene vse vsebine in izdelki. V postopku izdelave spletne trgovine se trgovini sprogramirajo vse potrebne funkcionalnosti, poskrbi za ustrezen grafični prikaz na vseh napravah ter uredi vse meta podatke za SEO. V zadnji fazi tega koraka je naročniku na voljo predogled pred objavo. Po predogledu se implementirajo še zadnje spremembe in popravki, nato pa se trgovina pripravi za prenos na ustrezno domeno.

Objava spletne trgovine in preusmeritve

Peti korak je objava spletne trgovine. Postopek objave je podoben za spletne trgovine, ki so bile izdelane prvič kot tudi za spletne trgovine, ki so bile ravnokar prenovljene in se selijo nazaj na isto domeno. Pomembna razlika pa je v aktivnostih, ki se izvedejo neposredno po premiku trgovine na strežnik. Za prenovljeno trgovino je zelo pomembno, da preverimo strukturo povezav ter ali so preusmeritve 301 ustrezno pripravljene. Vkolikor niso, bomo naleteli na opozorilo, da strani ni bilo mogoče najti. Pri zelo obsežnih spletnih trgovinah je to lahko zelo zamudno opravilo, zato priporočamo, da na to mislite med celotnim postopkom prenove. V pomoč vam je SEO pregled stare trgovine, v katerega si lahko pribeležite morebitne preusmeritve. Zagotovo pa velja klikniti na prvih nekaj strani Googlovih zadetkov iskanja in preveriti, kam vodijo indeksirane povezave.