Trajnostni razvoj je izziv, s katerim se človeštvo sooča na družbenem in gospodarskem področju. Spletna prodaja iz leta v leto raste eksponentno, s tem pa tudi njen vpliv na okolje. Okoljski učinki spletne prodaje niso zanemarljivi, še posebej v času epidemije COVID-19, ko potrošniki kupujemo več prek spleta kot sicer. Nakupovanje iz domačega naslanjača je udobno in takrat potrošniki ne razmišljamo preveč o posledicah našega nakupa. Redko se vprašamo ali nekaj resnično potrebujemo – še posebej, če je poceni in lahko dostopno. S sledenjem neodgovorni kapitalistični potrošniški logiki (tako na strani trgovcev kot na strani kupcev) delamo napake v spletni prodaji. Te napake pa predstavljajo grožnjo našemu okolju, s čimer postane trajnostni razvoj bistveno težje dosegljiv.

Trajnostni razvoj in spletna prodaja

Cilji trajnostnega razvoja (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) so kolekcija 17 globalnih ciljev in ukrepov, z upoštevanjem katerih naj bi človeštvo doseglo lepšo in trajnostno prihodnost. Agenda s 17-imi SDG-ji je ideološko-politični dokument, ki spodbuja države k sprejemanju in izvajanju ukrepov, s katerimi se bo izboljšala kvaliteta življenja na globalni ravni. Čeprav so za implementacijo in uresničevanje ukrepov odgovorne države, pa lahko nekaj k temu prispevamo tudi trgovci in potrošniki z našimi spletnimi nakupovalnimi navadami.

Odgovorna poraba in proizvodnja

Odgovorna poraba in proizvodnja je cilj (op. SDG) številka 12. Čeprav so vsi cilji enako pomembni, pa nekateri izmed njih predstavljajo osnovo, s katero je mogoče lažje in bolj učinkovito dosegati vse ostale cilje. Odgovorna poraba in proizvodnja je (skupaj z izkoreninjenjem revščine in upravljanjem z naravnimi viri) osnova trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja. To pomeni, da moramo za dosego trajnostnega razvoja vsi – kot družba – spremeniti način, kako proizvajamo in porabljamo dobrine, ki jih potrebujemo za življenje. Še bolj konkretno? Tovarne morajo paziti, kako proizvajajo dobrine, potrošniki pa moramo biti preudarni pri njihovem nakupu in uporabi.

Trajnostni razvoj je odvisen tudi od vedenja pri spletnem nakupovanju.
Trajnostni razvoj je odvisen tudi od vedenja pri spletnem nakupovanju.

Sodobna misel o spletnem poslu temelji na ideji, da ne glede na to, s čim se ukvarja vaše podjetje, obstaja več različnih načinov, kako narediti vaše poslovanje trajnostno vzdržno in okolju prijazno. Večina izmed nas si z lahkoto predstavlja primer tovarne, ki naj zmanjša izpust nevarnih snovi v okolje in v svojih proizvodnih procesih uporablja okolju prijazne materiale. Kaj pa lahko stori spletna trgovina? Več, kot si morda predstavljate. A pri tem pomembno vlogo igramo tudi potrošniki. Odgovorna poraba in proizvodnja se začne pri nas – kupcih. Sodobni nakupovalni trendi kažejo, da kupci s svojim povpraševanjem in nakupi določamo, kaj se bo proizvajalo. V praksi to pomeni, da dokler veliko kupujemo en izdelek, si bo trgovec prizadeval imeti ta izdelek na zalogi tako, da bo po njem povpraševal pri proizvajalcu samem. Če pa namesto tega začnemo kupovati nek drug izdelek, bo upad prodaje prvega izdelka jasen pokazatelj, da izdelka ne želimo.

Kako lahko pomagamo okolju med spletnimi nakupi?

Prodajalci v želji po dobičku ponujajo tiste izdelke, ki se dobro prodajajo. Če začnemo potrošniki kupovati okolju prijazne, trajnostne izdelke za večkratno uporabo, bodo le-ti postopoma izrinili poceni in škodljive izdelke s trgovinskih polic in iz samega proizvodnega procesa. Potrošniki imamo velik vpliv na to, kaj se bo prodajalo in kaj ne – o tem pa odločamo z našimi nakupovalnimi navadami. V interesu prodajalcev pa je, da spodbujajo pozitivne (in trajnostne!) nakupovalne navade.

Kaj lahko storimo potrošniki?

Pri nakupovanju v fizičnih trgovinah se potrošniki že nagibamo k okolju prijaznemu načinu nakupovanja. Naprimer, v trgovino hodimo z lastnimi vrečkami za večkratno uporabo in se izogibamo uporabi plastičnih vrečk za živila. S tem kot posamezniki prispevamo k manjši količini odpadne plastike, ki jo je težko predelati ali pa se v naravi predolgo razgrajuje.

Pri nakupovanju prek spleta ne moremo uporabiti lastne vrečke, lahko pa vplivamo na količino proizvedene embalaže. Kupujmo odgovorno – pred vsakim nakupom razmislimo ali izdelek resnično potrebujemo in v kakšni količini. S tem se izognemo impulzivnim nakupom izdelkov, ki jih ne potrebujemo. Ravno ti izdelki so tisti, ki jih bomo najprej zavrgli in s tem obremenili okolje. Edini izziv pa niso le zavrženi izdelki, temveč tudi  njihova embalaža. V kolikor naročate več izdelkov z različnimi dobavnimi roki, prosite prodajalca, da vam pošlje vse izdelke takrat, ko bo na voljo tudi zadnji izmed njih. Že s tem majhnim dejanjem prepolovite količino odpadkov, ki jih ustvari vaš nakup.

Kaj lahko storijo ponudniki?

Predvsem to, da poslušajo potrošnike in si prizadevajo poslovati na način, ki podpira trajnostni razvoj. Možnosti, kako to doseči, je veliko. Zato se je težko odločiti, kje dejansko začeti, saj vsaka izmed možnosti predstavlja velik izziv, ki s seboj prinese tudi dodatno stroškovno obremenitev – ali pač?

Trajnostni in okolju prijazni izdelki veljajo za držaje izdelke. Gledano iz kratkoročne perspektive potrošnika in ponudnika je to res. Dolgoročno gledano pa ti izdelki predstavljajo manjšo obremenitev za okolje. Spodbujanje izdelave, prodaje in nakupa trajnih izdelkov je preventivni ukrep za ohranjanje okolja. Nasprotno je zmanjševanje že nastalih negativnih posledic na okolje zelo dolg in drag postopek. Pomislite na vse kupe odpadkov, ki so jih ustvarile tovarne in gospodinjstva, zdaj pa čakajo na primerno uničenje. To je mogoče spremeniti.

Najcenejši in najbolj učinkovit ukrep, ki ga lahko sprejmejo spletni trgovci za podporo trajnostnemu razvoju, je učinkovitejše pakiranje izdelkov. Potrošniki pričakujemo, da bo paket po pošti varno prišel do naših vrat. Zaščita paketa pomembno vpliva na varovanje okolja. Naprimer, pri podjetju Amazon so začeli svoje pošiljke pakirati v oblazinjene kuverte, ki so lažje in zavzamejo manj prostora. To pomeni, da je mogoče iz skladišča naenkrat odposlati več paketov, s čimer se zmanjšajo transportni stroški (posledično tudi emisije, ki se ustvarijo s tem). A po drugi pa so oblazinjene kuverte težje razgradljive, ker so narejene iz različnih materialov. Ta dva dela je potrebno predhodno ločiti, saj lahko plastični del te kuverte zaustavi in poškoduje celoten predelovalni obrat. Kar pa spet povzroča dodatne stroške. Najboljše vodilo pri pakiranju izdelkov je, da je embalaža primerna velikosti izdelka in (v kolikor je mogoče) narejena iz enega razgradljivega materiala. Za dodatno zaščito izdelka se embalažo lahko napolni z odpadnim časopisnim papirjem namesto s plastičnimi ovoji z mehurčki. Tisti najbolj kreativni pa lahko svojo embalažo opremite z zanimivimi potiski in tako potrošnike spodbudite k večkratni uporabi le-te.

Napake v spletni prodaji in kako jih odpraviti

Ljudje smo bitja navade. Marsikdo od nas težko spremeni svoje navade in enako velja tudi za imetnike spletnih trgovin. Ko spletna trgovina deluje tako kot mora, nam to nudi »recept« za uspešno spletno prodajo. Kot vse spletne dejavnosti, je tudi spletna prodaja živ organizem, ki se mora nenehno spreminjati, rasti in prilagajati, da zadosti vsem potrebam trga. Dlje časa kot naša spletna prodaja ostaja nespremenjena, bolj bomo ob njenem upadu občutili negativne posledice in jih težje (predvsem pa počasneje!) naslovili.

Ob trendu vse bolj zelenega poslovanja bodo negativne posledice občutili tudi tisti prodajalci, ki v svoj posel ne bodo pravočasno vpeljali trajnostnih prodajnih procesov in okolju prijaznih izdelkov v svojo ponudbo. Skupina potrošnikov, ki bo v prihodnosti najbolj vplivala na potrošniške navade so milenijci – mlado prebivalstvo, ki ima svoje lastne dohodke in je ozaveščeno o globalnih okoljskih problemih, ki so povezani s proizvodnjo in prodajo. Zanemarjanje te skupine potrošnikov bo kmalu postala zelo huda napaka pri spletni prodaji.

V izogib tej napaki in še nekaterim drugim pa bodimo naprej pozorni na nekaj ključnih točk.

Preveč odzivanja, premalo predvidevanja

Spletna prodaja ponazarja odnos med ponudbo in povpraševanjem v digitalni sferi. Za razumevanje spletne prodaje je ključno spoznanje, da ponudba sledi povpraševanju in ne obratno! Če imate fizično trgovino, ki ima unikatno ponudbo (op. v lokalnem okolju nihče drug ne ponuja enakih ali podobnih izdelkov), ste v vašem okolju edini ponudnik. Ali pa vsaj ponudnik z zelo malo konkurence. Na spletu pa je drugače, saj lokalni okviri odpadejo. Vaša konkurenca je lahko ponudnik z drugega konca države.

Da bi bili boljši od svoje konkurence, morate prisluhniti svojim potencialnim kupcem. Predvidevajte kaj bodo želeli kupiti. Ne odzivajte se zgolj na to, kaj trenutno želijo in kaj ponujajo vaši konkurenti. Bodite en korak pred konkurenco, upoštevajte trende ter jih čim hitreje vključite v svojo spletno prodajo. Na spletu boste veliko bolj uspešni, če boste med prvimi ponudili novost in zanjo ustvarili povpraševanje, kot pa če boste ves čas ponujali zgolj tisto, kar kupci v tem trenutku želijo. Ne pozabite – želje in potrebe potrošnikov se hitro spreminjajo.

Posodabljajte ponudbo

Kdaj ste nazadnje posodobili izpostavljene artikle na prvi strani spletne trgovine? Imajo vsi izdelki ustrezne opise? Imate lepe fotografije izdelkov? To so dražilniki, ki kupca spodbujajo k nakupu. Ljudje smo vizualna bitja in lepe fotografije nas pritegnejo. Opremite svojo obstoječo ponudbo z ustrezno in privlačno vsebino ter poskrbite, da boste redno dodajali nove izdelke v ponudbo.

Kupci se večkrat vračamo v vašo spletno trgovino, da preverimo, če je kaj novega. Poskrbite, da bomo na tekočem z novostmi takoj, ko obiščemo vaše spletno mesto. Če imate spletno trgovino, katere ponudba je sezonska pa poskrbite, da svoje kupce o tem obvestite tudi na drugačne načine. Bodisi z objavami na družbenih omrežjih, z e-novicami ali pa s fizičnimi letaki. Ne zanašajte se na to, da kupci sami od sebe vemo, kdaj je vaša ponudba zanimiva za nas, temveč nam vi povejte, da imate nekaj, kar bi nas zanimalo. Povejte nam, da vaši izdelki podpirajo trajnostni razvoj in skrb za okolje, da vaši izdelki niso testirani na živalih – vse to nas zanima in pritegne. Na tak način svojim kupcem sporočate, da se ves čas trudite zagotavljati pestro ponudbo, obenem pa posredno gradite dobre odnose z njimi.

Negujte odnose s kupci

Spletna prodaja je odvisna od vaših kupcev, zato negujte odnose z njimi! Ne pozabite, da vaši kupci niso le kupci, temveč osebe, s katerimi lahko stkete pristne vezi. Vzemite si čas in kar se da veliko nagovarjajte svoje kupce prek družbenih omrežij in prek e-novic. Vendar pozor! Pazite, da ne boste kupcev zasipali s promocijami, temveč jim tudi ponudili lastno vsebino (v obliki blogov, nasvetov, novic) ter našli načine, kako jih angažirati, da se bodo aktivno odzivali na vse vaše aktivnosti. Z različnimi aktivnostmi na družbenih omrežjih gradite močno skupnost, s tem pa pripadnost kupcev vašemu podjetju, znamki in izdelkom, ki jih ponujate.

Bolj kot se kupci (na družbenih omrežjih so to sledilci) poistovetijo z vašo vizijo, večja verjetnost je, da bodo pri vas opravili nakup, se večkrat vrnili in najpomembnejše – vas predlagali svojim prijateljem. Priporočilo kupcev je najboljši marketing, kar si ga lahko zamislite. Zanj pa plačate s svojim časom in trudom, ki ga vlagate v odnose s kupci.

Iščite nove priložnosti

Tukaj so vam v pomoč vaši obstoječi kupci. Vprašajte jih, kako so zadovoljni s svojim nakupom, kaj pogrešajo, kaj jim je bilo najbolj všeč. Spremljajte, kaj vaši kupci kupujejo. Če opazite, da kupujejo med seboj sorodne izdelke (npr. šampon in balzam za lase ter toaletno torbico), razmislite o paketni ponudbi. Morda celo o darilni embalaži. S tem lahko na zelo preprost način razširite svojo ponudbo in privabite veliko več kupcev. Možnosti je neskončno, le ozrite se okoli sebe.