Kaj potrebujete za koriščenje vavčerja?

Komu so namenjeni?

Vavčerji so odprti za obe kohezijski regiji, torej za celotno Slovenijo. Vendar pohitite s prijavo oziroma oddajo vloge, saj je hitrost črpanja sredstev med regijama različna. Ko so sredstva za določeno regijo izčrpana, vloge za koriščenje vavčerja ni več mogoče oddati.

Prijavijo se lahko samo podjetja s statusom socialnega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18). Ob tem pa velja, da:

 • Imajo sedež v RS (vpisan v PR), sedež v Kohezijski regiji Vzhodna oz. Zahodna Slovenija,  pri čemer sedeža ni mogoče preseliti v drugo regijo od podpisa pogodbe do oddaje zahtevka,
 • Imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega (šteje tudi nosilec dejavnosti v s.p., zavarovalna osnova) oz. minimalno število zaposlenih navedeno v posameznem javnem pozivu,
 • imajo poravnane obveznosti (davki, prispevki, oddani vsi obrazci; kar preverja FURS),
 • med prijaviteljem, ministrstvom, SPS oz. ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile bile ugotovljene hujše nepravilnosti pri že sklenjenih pogodbah o financiranju,
 • prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega
  prenehanja,
 • prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
  podjetij v težavah,
 • glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva,
 • opravljajo ustrezno gospodarsko dejavnost, razen proizvodnje kmetijskih proizvodov in akvakulture,
 • lastnik(i) prijavitelja niso vpleteni v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
 • prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.

Za vse subjekte, ki se prijavljajo na razpis, velja prepoved dvojnega financiranja.

Kaj potrebujem in kakšni so pogoji?

 1. En zaposlen ali polni s.p.,
 2. digitalno potrdilo,
 3. izpolnjena vloga.

Kontaktirajte nas za možnosti koriščenja vavčerja za digitalni marketing

  Potrebujemo novo:*
  Spletno stranSpletno trgovino

  Strinjam se, da lahko podjetje Revolver d.o.o zgoraj vpisane podatke obdeluje z namenom ugotavljanja mojega zanimanja za pridobitev digitalnega vavčerja ter me v zvezi z njim kontaktira preko e-pošte ali telefona. Potrjujem, da sem seznanjen z varovanjem osebnih podatkov.