Objavljeno: 5 marca, 2023

Na SEO vpliva več različnih dejavnikov. Med temi dejavniki so tudi linki oz. povezave, ki se pojavljajo na vaši spletni strani ali spletni trgovini. Če posplošimo, je medsebojno povezovanje vsebin na vašem spletišču eden izmed boljših načinov, kako povečati čas obiska posameznega uporabnika. A pozor – pri tem je potrebno paziti na obliko linkov, saj lahko struktura povezav močno vpliva na SEO.

Kako struktura povezav vpliva na SEO?

Struktura povezav je pomembna predvsem z dveh vidikov.

Prvi se nanaša na spletne iskalnike in splošno medsebojno povezanost vsebin na spletišču. Za spletne iskalnike je najbolj pomembno, da so povezave pravilno označene (npr. ali naj iskalnik sledi povezavam znotraj določene strani ali ne),  da povezava deluje in da se le-ta nahaja na spletišču, ki ima veljaven SSL certifikat. Če upoštevamo spletne iskalnike in kako uporabljajo spletne povezave, ima struktura povezave pozitiven učinek na SEO takrat, kadar je zapisana v obliki, ki deluje (tj. da ne vključuje presledkov, šumnikov in drugih nedovoljenih znakov). V nasprotnem primeru pa nedelujoča povezava povzroči negativni učinek na SEO, saj spletni iskalniki prek nje ne morejo dostopati do spletne vsebine, niti je ustrezno indeksirati.

Drugi vidik pa se nanaša na uporabnike. Za uporabnike je prav tako kot za iskalnike pomembno, da povezava deluje in da se nahaja na spletišču z veljavnim SSL certifikatom – še posebej, če gre za spletno trgovino. Poleg tega pa je za uporabnike zelo pomembna struktura oz. oblika povezave.

Pri strukturi povezave imamo v mislih predvsem njen zapis. Oblika zapisa je pomembna v primerih, ko uporabniki želijo neposredno obiskati določeno stran na vašem spletišču. Hkrati pa uporabniku prijazen zapis pomaga tudi pri pomnjenju vaše spletne strani in spletne trgovine. Če uporabnikom povezava ostane v spominu (op. to velja tudi za zapis vaše domene), se poveča možnost ponovnega obiska. Več obiska pa spet pozitivno vpliva na SEO.

Potrebujete novo spletno stran ali spletno trgovino?

Ob upoštevanju vaših želja po meri izdelamo spletno stran ali spletno trgovino kot si jo želite.

Primeri dobre strukture povezav

Splošno pravilo je, da se pri oblikovanju strukture povezav izogibamo kompleksnim kombinacijam znakov in številk ter nelogičnemu deljenju besed. Primer slabe povezave je tako npr: http://www.primer.si/index.php?route=izdelki/izdelek-ime-2?variant=color&size=l.

Zgornjo povezavo bi bilo smiselno preoblikovati v https://www.primer.si/izdelki/ime-izdelka, ki si jo je lažje zapomniti kot tudi zapisati. Uporabniki pa si bodo najbolj zapomnili tiste povezave, ki bodo kratke ter že v samem linku vključevale tudi ključno besedo, ki so jo iskali (kot je npr. ime izdelka).